ห มอก ฤษณ์ เ ผย5 ร าศีด วงดีที่สุ ดในเ ดือนนี้

“หมอกฤษณ์” เ ปิด 5 ร าศีด วงดีที่สุดในเดือนนี้ ปังทุกเรื่อง โดดเด่นในเรื่องการเ งิน โ ชคลาภ คอนเฟิร์ม!!

“หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” หมอดูชื่อดัง พย ากรณ์ผ่านเพจ Horoworld ระบุว่า

5 ร าศีด วงดีที่สุดในเดือนนี้ ปังทุกเรื่อง โดดเด่นในเรื่องการเ งิน โ ชคลาภ ได้แก่

ร าศีพฤษภ

ร าศีสิงห์

ร าศีพิจิก

ร าศีกุมภ์

ร าศีมีน

โดยทั้ง 5 ร าศีด วงดีมาเป็นอันดั บ 1 ช่วงนี้คำพูดจะนำโ ชคลาภมาให้ เรียกว่า “ปากเป็นเอกเลขเป็นโท”

เหมาะแก่การเจรจาตกลง เรื่องการเ งินการทอง แถมยังมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อีกต่างหาก

ข้อมูลthebangkokinsight