5ร าศีด วงปั ง เ ตรียมรั บทรั พย์

“อาจารย์คฑา ชินบัญชร” เ ปิด 5 ร าศี รวมคนด วงเฮง สุดโ ชคดี “การเ งิน” พุ่งแ รง

มีโ ชคลาภเข้ามาหา เตรียมรับทรั พย์กันได้เลย!

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหร าศาสตร์ชื่อดัง ได้ทำนาย 5 ร าศีที่ด วงดี ด้านการเ งิน

ทำอะไรก็รุ่ง แถมยังมีเกณฑ์โ ชคลาภ โดยเฉพาะลาภลอยเข้ามาหาให้ชื่นใจ ผ่าน “ยิปซีพย ากรณ์” โดยมีทั้งหมดดังนี้

ร าศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค)

มีกิจกร รมให้ต้องทำตลอด ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่นิ่ง ช่วงกลางถึงปลายมีจังหวะในการเ สี่ยงการลงทุนที่ดี

ธุรกิจการค้ าร าบรื่น บริวารเ ชื่อฟังดี “ไพ่ 6 เหรียญ” การเ งินหมุนเวียนคล่อง ช่วงนี้มักจะรับเข้ามากกว่าออก

มีช่องทางในการหาร ายได้เ สริม รวมถึงมีลาภจากผู้ใหญ่

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

คิดได้ดีตลอด แต่ไม่ค่อยได้ลงมือทำ อาจทำให้เ สียโอกาสบ างอย่ าง ธุรกิจการค้ าร าบรื่น

แต่ต้องอาศัยคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือ คิดทำอะไรคนเดียวช่วงนี้ย าก การเ งินไหลออกอย่ างเดียว

จ่ ายไปกับการกิน และซื้อของเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีลาภลอยเข้ามาบ้ างไม่ขัดสน

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

หุนหันพลันแล่น อารมณ์ขึ้นง่าย พย าย ามควบคุมตัวเอง หากใจร้อนจะส่งผลเ สียในหลายเรื่อง

หากคิดลงทุนเริ่มต้นก็สามารถทำได้ แต่จะเ หนื่อยต้องลงมือทำเองถึงจะดี “ไพ่ 1 เหรียญ”

การเ งินมีโ ชคลาภ มีงานเ สริมเข้ามา แต่ถ้าให้ใครหยิบยืมเ งินต้องระวังจะมีเรื่องผิดใจกันภายหลัง

ร าศีตุลย์ (17 ต.ค.-16 พ.ย.)

กำลังซุกซน อย ากลองหาสิ่งแปลกใหม่ ต่อมความคิดริเริ่มกำลังทำงาน

และช่วงนี้จะมีงานเ สริมช่วยเพิ่มร ายรับให้กับคุณด้วย การเ งินมีช่องทางในการทำกำไร

หมุนเวียนคล่อง และมักมีลาภปากอยู่บ่อย ๆ

ร าศีพิจิก (17 พ.ย.-15 ธ.ค.)​​

เป็นขาขึ้นของคุณ คิดทำสิ่งใดประสบความสำเร็จได้ง่าย การเจรจา งานข ายมีความสำเร็จ

การเข้าหาผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนและได้รับความไว้วางใจที่ดี ธุรกิจการค้ าร าบรื่น

บริวารให้ความร่วมมือที่ดี การเ งินมีโ ชคลาภจากวาจาของคุณและการเดินทาง…

ข้อมูลdailynews