ร าค าทองวั นนี้ ป รับขึ้ นสูงม าก

เรียกได้ว่าร าค าทองตอนนี้ผันผวนหนักกันเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาร าค าทองล่วงถึง 300 บ าท

สำหรับร าค าทองคำประจำวันนี้ (13 มี.ค.64) ปรับเพิ่มขึ้น 250 บ าท เปรียบเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 25,600 บ าท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 9:22 น. ที่ผ่านมา

ภาพจาก สมาคมค้ าทองคำ

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,000 บ าท ข ายออก 25,100 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,544.04 บ าท ข ายออกที่ร าค า 25,600 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,727.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

อย่ างไรก็ตามถือเป็นการเ ปิดตลาดทองเช้านี้ ที่ปรับขึ้นสูงถึง 250 บ าท ใครอย ากซื้อข ายรีบเข้าร้ านทองกันได้เลยค่ะ

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ

เรียบเรียง siamtoday