โ อนแ ล้วเ ช้านี้ เ ป๋าตัง รั บ1000 ง วดที่4

คลัง โอนเ งิน “เร าช นะ” เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” งวดที่ 4 วันนี้ (11 มี.ค.)

จำนวน 1,000 บ าท รวมยอดโอนแล้ว 5,000 บ าท จาก 7,000 บ าท

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กระทรวงการคลังโอนเ งินจากมาตรการ

“เร าช นะ” ให้กลุ่มผู้ใช้งาน แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือผู้ที่เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง”

และ “เร าเที่ยวด้วยกัน” งวดที่ 4 จำนวน 1,000 บ าท

หากรวมยอดการโอนรวม 4 ครั้ง จะมียอดการโอนเ งินเข้า “เป๋าตัง” แล้วทั้งสิ้น 5,000 บ าท จาก 7,000 บ าท

ทั้งนี้ การใช้จ่ ายเ งิน “เร าช นะ” ผ่าน “เป๋าตัง” ประชาช นสามารถสะสมยอดใช้จ่ ายได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ไทม์ไลน์การโอนเ งิน

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเ งินกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีดังนี้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 (ตรวจสอบสถานะการใช้สิ ทธิ์ผ่านเว็บ www.เร าช นะ.com)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 64 (เริ่มกดยืนยันรับสิ ทธิ์ ผ่าน “เป๋าตัง”) : รับเ งินงวดแรก จำนวน 2,000 บ าท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 : รับเ งินงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 4 มีนาคม 64 : รับเ งินงวดที่ 3 จำนวน 1,000 บ าท

วันที 11 มีนาคม 64 : รับเ งินงวดที่ 4 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 18 มีนาคม 64 : รับเ งินงวดที่ 5 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 25 มีนาคม 64 : รับเ งินงวดที่ 6 จำนวน 1,000 บ าท

ข้อมูลprachacha