เ ผยเ คล็ดลั บทำให้ก ระเ ป๋าตุ งต ลอดปี

เพื่อนๆ คนไหนอย ากกระเป๋าสตางค์ตุงๆ รับทรั พย์ตลอดปี 2564

ต้องเอาเคล็ดลับง่ายๆ นี้ไปใช้ดูนะครับ เพียงแค่หาเ งินก้นถุงมาใส่เอาไว้ในกระเป๋าโดยการหาแบงค์

20, 50 หรือ 100 บ าท ที่มีตัวเลขลงท้ายตามวันเ กิดตามนี้

คนเ กิดวันอาทิตย์ ให้พกแบงค์ 50 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 4

คนเ กิดวันจันทร์ ให้พกแบงค์ 20 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 9

คนเ กิดวันอังคาร ให้พกแบงค์ 20 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 6

คนเ กิดวันพุธ (กลางวัน) ให้พกแบงค์ 100 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 7

คนเ กิดวันพุธ (กลางคืน) ให้พกแบงค์ 50 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 8

คนเ กิดวันพฤหัสบดี ให้พกแบงค์ 20 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 5

คนเ กิดวันศุกร์ ให้พกแบงค์ 100 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 1

คนเ กิดวันเสาร์ ให้พกแบงค์ 20 บ าท ที่มีเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข 3

ข้อมูลsanook