8วิธีสั งเ กตุท องป ลอม

หลังจากที่หลังสัปดาห์ที่ผ่านมาร าค าทองร่วงลงบ่อยจนทำให้หลายๆคนซื้อทองเก็บไว้

อย่ างไรก็ตามหากซื้อข ายทองไม่ระวังอาจทำให้ถูกหลอกได้ง่าย วันนี้ทีมข่าว siamtoday จึงจะพามาดู

วิธีตรวจสอบทองแท้หรือทองปลอม ตามไปดูกันเลยจ้า

1. ดูทองแท้จากขนาดของทอง

วิธีตรวจสอบทองคำแท้แบบนี้ต้องอาศัยความคุ้นเคยนิดหน่อย กล่าวคือเร าต้องรู้ว่าทองคำหนัก 1 บ าท

หรือ 2 บ าทนั้น ควรมีขนาดแค่ไหน เช่ น ถ้าบอกว่าสร้อยทอง 2 บ าท แต่ขนาดใหญ่มาก ก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

2. ดูทองจากน้ำหนักของทองคำ

วิธีนี้อาจจะต้องมีทองคำแท้อีกชิ้นไว้เทียบด้วย ซึ่งทองไม่ว่าจะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็ก ถ้าน้ำหนัก 1 บ าท

ก็จะมีน้ำหนักเท่ากันเสมอ เมื่อจะทดสอบก็นำทองใส่มือข้างละชิ้น จากนั้นก็ทดลองเ ดาะเพื่อเ ช็คน้ำหนัก

3. ดูตร าหรือโลโก (Logo)

วิธีดูทองคำแท้แบบนี้สามารถทำได้ง่าย แต่ต้องมีแว่นขย าย ยิ่งขย ายมากยิ่งดี

ให้ส่องดูตามข้อหรือห่วงของทองจะเห็นการตีตร าร้ านไว้อย่ างชัดเจน ถ้าตร านั้นเบลอๆไม่ชัดก็ให้ระวังไว้ก่อน

และมักจะมีการตอกตัวเลขเอาไว้ด้วย เช่ น 8k 9k 10k 14k 18k 22k 24k เป็นต้น

4. วิธีดูทองแท้โดยน้ำกรด

วิธีนี้คงต้องให้ร้ านทองช่วยทำให้ เพร าะกรดที่ใช้คือกรดไนตริกนั้นไม่ได้หาซื้อได้ตามร้ านค้ าทั่วไป

ทองคำแท้เมื่อหยดกรดไนตริกใส่ จะไม่มีอะไรเ กิดขึ้น แต่ถ้าทองคำนั้นผสมโลหะประเภทอื่นด้วย เช่ น ทองแดง ก็จะแหว่งไปอย่ างเห็นได้ชัด

5. ทดสอบทองคำแท้โดยใช้แ ม่เ หล็ก

ทองคำแท้นั้นจะไม่ถูกดูดติ ดโดยแ ม่เ หล็ก ดังนั้นถ้าทองเส้นนั้นเป็นทองปลอมหรือใส่เ หล็กมามาก แ ม่เ หล็กจะดูดติ ดทันที

6. ดูทองแท้จากรอยต่อหรือจุดที่ทองเ สียดสีกัน

วิธีดูทองคำแท้วิธีนี้สามารถทำได้ง่ ายเช่ นกัน (ถ้ามีแว่นขย ายด้วยจะยิ่งดีมาก)

ให้ดูตามรอยต่อหรือจุดเ สียดสี ถ้าเป็นทองคำแท้จะไม่มีรอยถลอก ลอก หรือเ ปลี่ยนสี

แต่ถ้าเป็นทองคำชุบหรือทองปลอม ตามรอยต่อเหล่านี้จะเ กิดการลอกหรือถลอกสีดำหรือสีของโลหะภายใน

7. ทดสอบทองแท้โดยการกัด

ทองคำแท้จะมีความแ ข็งไม่มาก ดังนั้นถ้าเร ากัดลงบนทองคำแท้ก็จะเ กิดรอยกัดที่ชัดเจน

เ กิดรอยบุ๋มอย่ างเห็นได้ชัด แต่ถ้าเป็นทองปลอม ทองผสมเหล็กหรือทองแดง หรือทองชุบ

เร าจะเห็นสิ่งผิดปกติเ กิดขึ้น เช่ น ถ้าเป็นทองชุบก็จะเ กิดการถลอกหรือลอก

ถ้าเป็นทองผสมเหล็กหรือทองแดงจะแ ข็งมาก กัดแล้วไม่เ กิดรอยบุ๋ม

8. วิธีดูทองคำแท้โดยการโยนลงบนกระจก

ทองคำนั้นเป็นโลหที่มีเนื้อนุ่มพอสมควร ไม่แ ข็งเหมือนเหล็กหรือทองแดง

ดังนั้นถ้าเร าโยนทองไปกระทบกับกระจกเร าจะได้ยินเ สียงกระทบกันแบบนุ่มๆ ไม่มีเ สียงแหลมๆดังๆ

แต่ถ้าเป็นทองปลอมเ สียงจะไม่นุ่ม เ กิดเสียงดังแก๊งๆๆๆ อย่ างชัดเจน

เรียบเรียง siamtoday