มาแ ล้ว เ ลขเ ด็ดเ จ้าโอเ ลี้ยง

ที่บริ เวณวัดเยื้องคงค าร าม หมู่ที่ 1 ต.เทวร าช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

พบชาวบ้ านและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาขอโ ชคลาภจากเจ้าโอเ ลี้ยง นกเ อี้ยงดำ ที่ชอบใบห้วย

อยู่ในกรงบริ เวณโคนต้นมะยงชิดกันอย่ างต่อเ นื่อง

พบคุณย ายวัย 64 ปี ชาวอำเภอโพธิ์ทอง เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว

นำกล้วยหวีงามและส้มเขียวหวานมาเป็นของกำนัน ขอบใจเจ้าโอเ ลี้ยงที่ให้โ ชคเมื่องวดที่ผ่านมา

ก่อนไปซื้อสลากกินแบ่งรั ฐบ าล 2 ใบ ถูกเลขท้าย 3 ตัว จึงเดินทางมาพร้อมครอบครัวนำกล้วยน้ำหว้าหวีงาม

และส้มเขียวหวานมาให้เจ้าโอเ ลี้ยงได้กิน พร้อมขอเลขเ สี่ยงทายครั้งต่อไป ได้เลข 122 และคนขับแท็กซี่จากกรุงเทพฯ ได้ 827

สำหรับเจ้าโอเ ลี้ยงนั้น เป็นนกเ อี้ยงดำอายุประมาณ 7 ถึง 8 เดือน โดยได้ตกจากรังในตอนตัวเล็กๆ

และลู กศิษย์วัดเก็บไปให้ทางเจ้าอาวาสเลี้ยงดู ขังไว้ในกรงอยู่ใต้ต้นมะยงชิดข้างสระน้ำของวัด

โดยมีประชาช นและนักท่องเที่ยวเดินทางมากร าบไว้พระขอพร และไปเล่นกับเจ้าโอเ ลี้ยงเป็นประจำ

สอนให้พูดได้หลายคำ และยังเป็นนกที่เ ชื่องมาก หากปล่อยออกจากกรงจะบินวนเวียนอยู่บริ เวณต้นมะยงชิด

เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้ านและนักท่องเที่ยวที่ชอบเ สี่ยงด วงจะนำกระดาษเขียนตัวเลขให้เจ้าโอเ ลี้ยงจิกเ สี่ยงทายอยู่เป็นประจำ

เหมือนแม่นดังตาเห็นให้เลขถูกมาหลายงวดติดต่อกัน จนมีชื่อเ สี่ยงโด่งดังและเป็นนกเซเลบที่มีแฟนคลับมากมายที่จะเดินทางมาหา

แล้วให้ใบหวยเพื่อนำไปเ สี่ยงด วงกันต่อไป

ข้อมูลmumkhao