ทำน ายด วง ปีนักษั ตร มะเ มีย มะแ ม ว อก

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม โพสต์เฟซบุ๊ก ดูด วงร ายสัปดาห์ กับคำทำนายแ ม่น ๆ สำหรับ

คนเ กิด ปีมะเมีย ปีมะแ ม ปีวอก ตามตำร าภารตะอินเดีย มาแล้ว

สำหรับท่านที่ เ กิดปีมะเมีย ตามตำร าโหร าศาสตร์ภารตะ เขาบอกว่า เป็นคนใจแข็งแต่แรกๆเท่านั้น

ปกติมักเป็นคนปากแข็ง ใจอ่อน คิดการใหญ่โต มักพ อใจถิ่นฐานบ้ านเดิม ไม่ชอบโยกย้ าย

อยู่ที่ไหนก็มักทำตนให้เป็นที่รักใคร่ พึงพ อใจของคนทั่วไปมีอารมณ์ร้อน โกรธง่ายหายเร็ว ใจบุญ

สภาพส่วนตัวทั่วไป เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว รับอาสาคนอื่นดีมาก ชอบยกย่อง เยินยอ

ใครรู้จักเอาใจ จะรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์ ไปตลอดชี วิตเลยทีเดียว ลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่งของคนที่เ กิดในปีนี้

คือเป็นคนขี้อาย ไม่ค่อยชอบสู้หน้าคน ชอบอยู่เป็นที่เป็นทาง หากมีการเดินทางไกล

ต้องเป็นในกรณีที่ว่าติดสอยห้อยตามคนอื่น หรือมีคนอื่น เป็นผู้นำหรือชักชวนไปเท่านั้น ถ้าคิดจะไปไหนเอง มักจะไม่ค่อยได้ไป

คนที่เ กิดในปีมะเมีย เป็นคนที่รักความสวย รักความงาม ชอบแต่งตัวเป็นพิเ ศษ เข้าสังคมมักเก้อเขินเห นียมอาย

เป็นชาย ท่านว่าเป็นคนเก็บตัว เก็นความรู้สึกทางใจได้ดีมาก

หากเป็นหญิง ท่านว่าเป็นแ ม่บ้ านที่ดี รักความสะอาด รักลู ก แต่มีข้อเ สีย มักเป็นคนหูเบ า เ ชื่อคนยุแหย่ง่ายๆ

ชาย หญิงใดเ กิดปีนี้ เมื่อเล็กค่อนข้างอาภัพ อับโ ชค เมื่อวัยกลางคนเป็นคนมีเสน่ห์

สำหรับท่านที่เ กิดใน ปีมะแ ม ตามตำร าโหร าศาสตร์ภารตะ เขาบอกว่า เป็นคนมีสติปั ญญาปานกลาง เจ้าความคิด

แต่ไม่ทำตาม ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง ชอบทำตามแนวคิดของคนอื่น เกรงใจคน บ างคร าวหยิ่งทะนงน่าดู

ลักษณะพูดจาเ ด็ดข าด เอาการเอางานในเบื้องต้น พ อต่อๆไป มักร ามือ อาสาเจ้านายดี ชอบแสด วงหาความรู้ใส่ตัว

เกี่ยวกับทรั พย์สินเ งินทอง มักเก็บไว้ไม่อยู่ เพร าะเป็นคนมักง่าย ใจง่าย มีเท่าไหร่มักจะจับจ่ ายใช้สอยให้หมด แล้วค่อยหาเอาใหม่

เป็นชาย ท่านว่ามักมากในทางกามารมณ์ เ ซ็กส์จัด ชอบมั่วสุมในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยช น์

เป็นหญิง ท่านว่าเป็นหญิงที่มีวาสนา มีเสน่ห์มาก ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครหลง เนื้อหอม แต่บทเลือกแฟน

เลือกสามีจริงๆ มักได้ที่ไม่ค่อยถูกใจ ที่ได้ไม่ค่อยรัก ที่รักไม่ค่อยได้ สถานภาพส่วนตัวทั่วไป มักชอบเป็นผู้ตาม

มากกว่าเป็นผู้นำ ไม่สู้จะขัดใจเพื่อนฝูง ชอบเดินทางไกล เป็นข้าร าชการหรือนักธุรกิจจะมีการเดินทางไปต่างแดนหลายๆครั้ง

ท่านว่าคนเ กิดปีนี้ มักไม่พิถีพิถัน ในการแต่งตัวมากนัก การที่เอาใจมิตรสหายมากนี่เอง

ทำให้ตนเองต้องลำบ ากย ากจน และไม่มีใครอุปถัมภ์คนที่เ กิดในปีมะแ ม การเข้าสังคมสมาคมดี

เพร าะเป็นคนชอบออกหน้าออกตา ชอบตามใจคนอื่น และก็เป็นคนที่เวลาทำประโยช น์ให้แก่คนอื่นนั้นไม่ค่อยมีใครเห็น

เหมือนปิดทองหลังพระชายใดที่มีคู่ครอง

เ กิดปีมะแ ม ท่านว่าเป็นคนโ ชคดีมาก เพร าะผู้ที่เ กิดปีนี้ ช ะต าวาสนาสูงส่ง เป็นแ ม่ศรีเรือน

หากเป็นหญิงที่ได้แต่งงานกับชายที่เ กิดในปีนี้ ท่านว่าจะตรงกันข้ามเลย มักจะอับโ ชค ตกที่นั่งลำบ าก

สำหรับท่าที่เ กิดใน ปีวอก ในคัมภีร์ภารตะ ท่านว่าเอะอะโผงผาง พูดเ สียงดังฟังชัด เจรจาห้าวหาญ

ไม่ค่อยกลัวใคร มักเจ้าโทสะ โมโหร้ าย เอาการเอางาน รักระเบียบ รักมิตรสหายมากกว่าตนเอง

มีลักษณธของความเป็นผู้นำ เป็นคนมีอำนาจวาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีเสน่ห์ รู้หลัก คมรมคมค ายดี

และก็มักจะมีอำนาจ ทำกิจการส่วนตัวจะเจริญก้าวหน้า ปั้นปลายชี วิตร่ำร วย แต่ข้อเสนคือ

ชอบหมกมุ่นในทางกามารมณ์ บ างทีนี่มากชู้ หลายครอบครัว

เป็นชายท่านว่าเป็นคนมีอำนาจ มีเสน่ห์ เจ้าชู้มาก ลู กเขาเ มียใคร หากพึงพ อใจก็จะเอามาให้ได้ ใช้เ งินใช้ทองเป็นว่าเล่น

หากเป็นหญิง ท่านว่าเป็นแ ม่ศรีเรือน ก็จะมีคนต่างเพศมาหลงใหล ตอนสมัยส าวๆ หรือช่วงวัยรุ่น

ตอนช่วงกำลังเลือกคู่ จะมีคนมาชอบ 2-3 คนพร้อมกันเลยทีเดียว และก็จะทำให้คนอื่นอกหักหลายครั้ง

ลักษณะส่วนตัวทั่วไป คนที่เ กิดในปีวอก เป็นคนที่เข้าสังคมสมาคมได้ยอดเยี่ยม ปรับตัวเข้ากับมิตรสหายได้รวดเร็ว

ชอบสนุกสนานเฮฮา มีจิตใจร่ าเริงในหมู่เพื่อนฝูงเสมอ นิสัยนักเลง หากเล่นการพนัน

หรือย าเสพติดแล้ว เลิกได้ย าก และจะหมดตัวเพร าะสิ่งเหล่านี้

คนที่เ กิดในวอก ท่านว่าเป็นคนมีฝีมือ ในการทำงานคนหนึ่ง เป็นเ ด็กมักอาภัพ เ กิดที่หนึ่ง

มักไปได้ดีในอีกที่หนึ่ง มีอำนาจวาสนาแน่นอน แต่ต้องต่างถิ่นนะ พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้

หากเรียนวิชาทางลี้ลับ หรือทางวิทย าศาสตร์ แพทย์ จะมีทางก้าวหน้าไปไกลมากๆเลยทีเดียว

ข้อมูลthebangkokinsigh