เ ลขมาแ รง คอห วยห้ ามพ ลาด

ใกล้เข้ามาแล้วจ้า สำหรับวันที่ 16 มีนาคม 64 เ ชื่อว่าเป็นอีกห นึ่งวันที่หลายๆคนรอคอย

วันนี้เร าจึงได้รวบรวมมาฝาก สำหรับเลขวันเ กิดบิ๊กตู่

โดยแ ม่ค้ าสลากบอกว่า ในนี้สลากที่มีเลขท้าย 21 และ12 มีคนมาถามซื้ออย่ างต่อเ นื่องทุกวัน

แถมยังมีลู กค้ าข าประจำที่สนิทกัน สั่งเอาไว้ด้วยว่าถ้าหามาเ พิ่มได้ มีเท่าไหร่ก็ขอเหมาหมด

เรียบเรียงโดย siamtopic