3ร าศีมีเ กณฑ์ร วย ร วยมาก

ด วงเริ่มเปลี่ยน 2564 หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ 3 ร าศีมีเกณฑ์ ร วยมาก ร วยกลาง และเริ่มร วย เ ช็กเลย

ร าศีที่เริ่มจะร วย รวยเบื้องต้น

คือ ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ชาวร าศีมีนเป็นร าศีที่มีโอกาสรับทรั พย์ในปี 2564 หากลงทุนก็จะมีโอกาสได้กำรี้กำไรมาก

การเ งินโดยรวมดีไม่ค่อยมีปัญ หาให้ป วดหัวป วดใจ

ร าศีที่ร วยกลางๆ เกือบจะร วยมาก

คือ ร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เป็นร าศีที่ด วงมีโอกาสร วย แต่ไม่เปรี้ ยง หมายถึง ร วยแบบค่อยเป็นค่อยไป ร วยช้าแต่ชั วร์

ในช่วงปี 2564 เป็นช่วงที่ชาวร าศีมังกรจะสามารถหาเ งินได้มาก

โดยมีโอกาสได้ล าภก้อนใหญ่จากงานใหญ่ จากน้ำพักน้ำแ รงของตั วคุณเอง

ร าศีที่ร วยมาก หาที่เก็บเ งินไม่พอ

คือ ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ชาวร าศีกุมภ์เป็นร าศีที่ด วงดีมากในเรื่องของการเ งิน ในปี 2564 จะเป็นปีแห่งการรับทรั พย์เลยก็ว่าได้

ยิ่งขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มาก มีโอกาสทางการเ งินดีๆ เข้ามา

หากหวังเรื่องโ ชคลาภก็มีโอกาสได้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นล าภจากน้ำพักน้ำแ รง

แต่ลาภจากทางอื่นก็มีโอกาสได้แบบกรุบกริบพอหอมปากหอมคออยู่

เคล็ดลับเส ริมด วงการเ งินในปี 2564

1. การดูแลแหล่งน้ำในบ้ าน ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำ อ่างปลา หรือสิ่งใดที่ขังน้ำไว้ อย่ าปล่อยให้เน่าเสีย

หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพร าะจะทำให้การเ งินเ สีย หมุนเ งินไม่คล่อง

2. การทำความสะอาดบ้ านครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เหมือนเป็นการเคลียร์บ้ านเพื่อต้อนรับทรั พย์ในปี 2564

3. หาโอกาสไปไหว้พระที่เกี่ยวกับเรื่องเ งินโดยเฉพาะ เช่ น หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ หลวงพ่อเ งินวัดบ างคลาน เป็นต้น

ข้อมูลthairat