4ร าศี ทำคุ ณกับคนไม่ขึ้ น

ทางด้ านเพจด วง 12 ร าศี ที่มีคนติดตามมากกว่า 1.3 ล้านคน โดยได้โพสต์ข้อความว่า 4 ร าศี

ร าศีคนหวังดี แต่กลับหวังดีผิดคน ทำคุณคนไม่ขึ้นสุดๆ มักโดนคนที่ช่ วยพูดจาทำให้เ จ็บใจ จุกไปถึงข้างใน

โดยทางด้ านเพจ 12 ร าศี โพสต์ข้อความว่า เป็นร าศีคนหวังดี แต่กลับหวังดีผิดคน ทำคุณคนไม่ขึ้นสุดๆ

มักโดนคนที่ช่ วยพูดจา ทำให้เ จ็บใจ จุกไปถึงข้างใน โดย 4 ร าศี

ประกอบด้วย

เ มถุน

สิ งห์ฺ

ตุ ลย์

มั งกร

ข้อมูลkomchadlue