ปริญญ าชีวิต ข ายส้มตำแต่มีเงิ นซื้อบ้ านร าค า 2.5ล้ าน

ปริญญ าชี วิตเคยคิดว่า เร าต้องเรียนสูงๆ เร าต้องได้ทำงานดีๆ มีตำแหน่งและหน้าที่การงานที่ดี ใหญ่โต

คนนับหน้ าถือต า เร าถึงจะมี เ งิ น เดือนเยอะ ได้เป็นเจ้าคนนายคน แล้วเร าถึงจะร วย

แต่วันนี้ความคิดที่ว่านั้น ได้ถูกเปลี่ยนให้มองอีกมุมหนึ่งที่หลายคนไม่รู้มาก่อน

ครั้งหนึ่ง แฟนเพจชื่อดังอย่ างแห ม่มโพธิ์ดำ ได้เปิดเผยเรื่องร าวของแ ม่ค้ าส้มตำร ายหนึ่งที่ได้ลาออกจากงาน

ร า ช ก า ร มา ข า ย ส้มตำจนสามารถสร้ างร ายได้ให้เธอ สามารถซื้อบ้ านซื้อรถ

ได้จากการ ข า ย ส้มตำบนรถพ่วงข้างด้วยพูดดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ดังนี้

เมื่อเช้าแวะเซเว่นแล้วก็แวะซื้อข้าวเหนียวกับปลาดุกย่ างระหว่างที่รอแ ม่ค้ าอุ่นปลาดุกย่ าง

ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันจึงรู้ว่าแกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ แกเล่าให้ชีวิตฟังว่าว่า

แกจบปริญญาตรีสังคมศาสตร์มา และมาแต่งงานก็มีครอบครัวมีลูก 4 คน

แต่สามีแก่ประสบอุบัติเหตุ เสีย ชีวิต ในระหว่างที่ลูกๆยังเล็กๆช่วงนั้นเป็นครูอัตร าจ้ าง เ งิ น

เดือนน้อย ไม่พอเลี้ยงลูกเลยตัดสินใจลาออกจากงานมา ข า ย ไก่ย่ างส้มตำแทน

เห็นแกเล่าให้ฟังแบบนี้เร าก็เลยถามด้วยความสงสัยว่าเป็นแ ม่ค้ าส้มตำแบบนี้ได้กำไรเยอะไหม คำตอบที่ได้ก็ วันละ 2,5OO – 3,5OO บ าท

แกก็เล่าต่อว่าร ายได้จากการ ข า ย ไก่ย่ างส้มตำนี่แหละได้ซื้อบ้ านหลังละ 2.5 ล้านไว้ที่สระบุรี

ได้ซื้อรถร าค า​ 7​ แสน​ไว้ให้ลูกๆ​ และซื้อที่นาไว้ที่บ้ านอำเภอสุวรรณภูมิกว่าร้อยไร่ได้ข้าวปีละ 4O-5O ตัน

เร าได้ฟังก็อึ้งไปสักพัก แกก็บ่นอย ากกลับไปเป็น ร า ช ก า ร อย ากแต่งตัวสวยๆมีสวั สดิก ารแต่คิดไปคิดมามีกินแต่มีเกียรติเลือกมีกินดีกว่า

ได้คุยกับแกเมื่อเเช้าทำให้เร าคิดได้หลายๆเรื่องในหัวเลยเรื่องหนึ่งที่ทำให้คิดได้คือแ ม้จะจบสูง – ต่ำหรือจะทำอาชีพอะไรก็

ต ามทุกอาชีพล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในตัวของมันเอง

คนแบบนี้ เอาตัวรอด เสมอ ค่ะ..เมืองไทย ใครขยัน ไม่มีอด ต า ย…ใช่ค่ะ อนทน อดกลั้น

และอดออม…ไปได้รูดค่ะ ..หนทาง มีให้เลือก เยอะแยะ. ..เพร าะเมืองไทย ใหญ่อุดม… ในน้ำมีปลา…ในนา มีข้าว

ทั้งนี้ชาวเน็ตต่ างเเสดงความชื่นชมกันอย่ างเป็นจำนวนมาก

ความเห็นที่ 1

ความเห็นที่ 2

ความเห็นที่ 3

ความเห็นที่ 4

ความเห็นที่ 6

ความเห็นที่ 7

ความเห็นที่ 8

ความเห็นที่ 9

ความเห็นที่ 10

ปริญญาชีวิต

Facebook Comments