ม.4 อย ากได้รองเท้ าร าค าหลักหมื่น แต่พ่ อให้หาเงิ นซื้อเอง

ก่อนเข้าเรื่อง จำได้ว่าเมื่อก่อน ตอนยังเป็นเด็ก ที่บ้ านย ากจนมาก เวลาอย ากได้อะไรแต่ละอย่ างต้องจำเป็นจริงๆ

ครอบครัวถึงจะซื้อให้ ต่างกับเด็กในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ อย ากได้อะไรก็เพียงแค่เรียกร้องเอา ดิ้นเอา

มีลู กเหมือนมีเทวดา พ่อแม่ต้องตามใจไม่งั้นก็จะเตลิดเปิดเปิง สอนไม่ได้ ไปโรงเรียนครูก็ตีไม่ได้

นั่นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนพวกเขาเหล่านั้น เด็กจะโตมาเป็นอย่ างไรนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานครอบครัวโดยแท้จริง

วันนี้ปริญญาชีวิตได้อ่านเรื่องร าวของน้องคนหนึ่ง ที่ถือเป็นบุคคลตัวอย่ างของเด็กสมัยนี้ก็ว่าได้ สำหรับ

นายกิตติธัช วันกุมภา หรือ น้องริว อายุ 15 ปี ชาว อ.บ้ านโป่ง จ.ร าชบุรี ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประ โ ย ช น์

ด้วยการมาตั้งร้ านจำหน่ายลู กชิ้นปิ้งในชื่อ “ตี๋น้อย โอตือ” เพื่อหาร ายได้เป็นทุนการศึกษา และของใช้ส่วนตัว ช่วยลดภาระผู้ปกครอง

อย ากให้เรื่องร าวของน้องริว เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ หนูๆ รู้จักเก็บเงินและหาเงินซื้อของที่อย ากได้ด้วยน้องริวเอง เหมือนน้องริวนะคะ

เดิมทีที่บ้ าน ข า ยก๋วยเตี๋ยวลู กชิ้นหมู “โอตือ” ที่พ่อเป็นผู้คิดค้นสูตรเอง

อย ากรู้ไหมคะว่าอยู่ดีๆ เด็กที่ฐานะทางบ้ านก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ เขาจะคิดอย ากมาขายลู กชิ้นทำไม

เรื่องของเรื่องคือ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดรู้สึกถูกใจกับรองเท้ากีฬายี่ห้อดังคู่หนึ่ง

ที่มีร าค าสูงถึงหลักหมื่นบ าท ก็เลยไปขอพ่อเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้พ่อไม่ซื้อให้

พ่อกลับแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิต และใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์

บอกให้นำลู กชิ้นหมูของครอบครัวไปต่อยอดเพิ่มมูลค่ า โดยมีข้อแม้ว่าน้องริวต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบ

และลงมือ ข า ยเองทั้งหมด นั่นจึงเป็นที่มาของการทำงานหาร ายได้พิเศษเพิ่มเติม

ดังนั้น น้องริวจึงตัดสินใจเปิ ดร้ านเล็ก ๆ ที่เป็นแบบรถเข็น แล้วนำลู กชิ้นมาปิ้ง ข า ย เพื่อนำร ายได้ไปซื้อของรองเท้าที่อย ากได้

แต่เดิมเคยตื่น O7.OO น. ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น O6.OO น. เพื่อเตรียมวัตถุดิบ เสียบไม้ลู กชิ้น

และทำน้ำจิ้ม เตรียมทุกอย่ างเอาไว้ด้วยตัวเอง เสร็จแล้้วถึงไปโรงเรียน

ตอนกลางวันจะรีบทำการบ้ านและทบทวนหนังสือ และรีบมาขายลู กชิ้นหลังเลิกเรียนจนถึง 2 ทุ่ม แต่ละวันน้องริวจะ ข า ยได้กว่า 25O ไม้

“ที่ผ่านมาเป็นคนเรียนไม่เก่ง จึงไม่เคยคิดฝันว่าในอนาคตอย ากจะเป็นหรือทำอาชีพอะไร

แต่จากประสบการณ์ในครั้งนี้ นอกจากจะสอนให้น้องริวรู้คุณค่ าของเงินแล้ว

ยังทำให้น้องริวมีมุมมอง ความคิด และเป้าหมายในการดำเนินชีวิตใหม่ ๆ ด้วย”

และเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไป น้องเก็บเงินได้มากแล้วแต่กลับเปลี่ยนความคิด

ไม่เอาเงินไปซื้อรองเท้าแล้ว เพร าะคิดว่ามัน “แพงไป” เก็บไว้ใช้ในเรื่องที่มีประโยชน์จะดีกว่า

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถไปอุดหนุนได้ที่ร้ าน “ตี๋น้อย โอตือ” ตั้งอยู่ริมถนนหอนาฬิกา เขตเทศบ าลเมืองบ้ านโป่ง อ.บ้ านโป่ง จ.ร าชบุรี

เกร็ดความรู้ นอกจากเรื่องเรียนแล้ว เด็กควรทำงานพิเศษหรือไม่

สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปก็คือ การทำงานพาร์ทไทม์นั้นให้อะไรมากกว่านั้น

ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ไม่น้อยเลยด้วยเมื่อถึงเวลาต้องสมัครงานหลังเรียนจบ ส่วนจะมีอะไรบ้ าง อ่านกันต่อด้านล่างเลย

1 มีร ายได้พิเศษ ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบ าค่ าใช้จ่ายในครอบครัว หรือใช้สำหรับซื้อสิ่งของต่าง ๆ โดยไม่ต้องรบกวนเงินจากทางบ้ าน

2 มีประสบการณ์การทำงานพาร์ทไทม์จะเป็นประโยชน์มากเมื่อถึงเวลาที่เรียนจบและต้องสมัครงานจริง ๆ

3 มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพร าะจะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

4 ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน

5 ได้รู้จักคนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงเวลาที่เร าต้องหางาน พวกเขาอาจจะแนะนำงาน หรือเป็นบุคคลอ้างอิงให้กับเร าได้

อ้างอิง : kaijeaw, ข่าวช่อง 8, jobthai

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต