ล ดลงเ รื่อยๆ ร าค าท องคำวั นนี้

เรียกได้ว่าผั นผ วนไม่หยุดเลยจ้า ผั นผ วนทุ กวันเลยก็ว่าได้สำห รับร าค าทองคำบ้ านเรา วันนี้ทางที มงานเลยได้รวบรวมข้ อมู ลมาฝ ากกัน

ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.28 น. ร าค าปรับลด 200 บ าท

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,100.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 25,200.00 บ าท ในส่วนของ ร าค าทองรูปพร รณ

รับซื้อบ าทละ 24,650.16 บ าท ข ายออกบ าทละ 25,700.00 บ าท

ขอบคุณที่มาจาก สมาคมค้ าทองคำ

เรียบเรียงโดยsiamtopic