เผยภ าพแ รกฟิล์ม รั ฐภูมิ หลังออกจากห้องผ่ า ตั ด

เปิ ดภาพแรก “ฟิล์ม รั ฐภูมิ โตคงทรัพย์” หลังออกจากห้องผ่ า ตั ด “ลูลู่-ลาล่า อาร์สย าม

ทำเอาแฟนคลับถึงกับช็ อก หลัง ฟิล์ม รั ฐภูมิ ป่ ว ยโ ร คลิ้นหัวใจรั่ วระยะสุดท้าย และมีความเสี่ยงอันต ร า ยถึงชีวิต

เพิ่งทร าบว่าป่ ว ยได้ไม่นานแต่ก็พย าย ามดูแลตัวเองอย่ างดี ทำตัวเองให้แข็งแร ง เพื่อรอผ่ าตั ดแต่ถ้าหากยังไหวอยู่ก็ไม่ต้องผ่ าตั ด

เมื่อวันที่ (8ส.ค.) ส่งกำลังใจด่วน ฟิล์ม รั ฐภูมิ เตรียมเข้ารับการผ่ าตั ดโ ร ค ลิ้ น

หัวใ จรั่ วระยะสุดท้ายโดยทางด้าน ฟิล์ม รั ฐภูมิ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า รักแม่ที่สุดในโลกเลยครับ

ขอให้ลูกคนนี้ได้มีโอกาสกลับมาดูแลและตอบแทนบุญคุณของแม่ต่อไปนะครับ

พรุ่งนี้เตรียมเข้าโ รงพย าบ าลแล้วนะครับทุกคน ขอบคุณที่รักกันครับ

ในเวลาต่อมาทางด้าน ฟิล์ม รั ฐภูมิ กร า บเท้าแม่ก่อนออกไปโ รงพย าบ าล

เพื่อทำการผ่ า ตั ด โดยทางด้าน ฟิล์ม รั ฐภูมิ ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า

ก่อนออกไปโ รงพย าบ าล กร าบเท้าคู่เดิมที่ลูกกร าบตั้งแต่เกิดและทำให้ผ่านมาได้

ทุกอุปสรรค พอเห็นเท้าแม่แล้วทำให้ไม่กลัวอะไรเลย เพร าะเท้าเล็กๆคู่นี้

ในวันนี้ก็เหี่ยวลงมากเพร าะอายุและไม่เคยหยุดทำงาน วันแม่ปีนี้แม้ตัวต้องอยู่โร งพย าบ าล

ฟิล์มขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ให้ลูก กร าบ ไหว้ แบบนี้ในทุกๆวันนะครับ รักแม่ครับ

ล่ าสุดเปิ ดภาพแรก ฟิล์ม รั ฐภูมิ หลังออกจากห้องผ่ า ตั ด โดยทางด้าน ฟิล์ม รั ฐภูมิ

ได้โพสต์รูปภาพหลัง ลูลู่-ลาล่า วิ ดีโ อคอลหา ฟิล์ม รั ฐภูมิ โดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า

กำลังเอาชนะความกลัวด้วยการภาวนาจิต เข้า ออก เข้า ออก อยู่

สิ่งที่หน้ากลัวกว่าโทรมาพอดี ตกใจเลยนึกว่ามารับแล้วเหรอ555 พี่ลาล่ายังแต่งหน้าทาปาก

พี่ลูลู่มาแบบหน้าซีดเลย 555 สอนไม่รู้กี่ครั้งละว่าอย่ าใช้ลองพื้นผิ ดเบอร์ 555 ขอบคุณที่รักกันนะครับ