9สัญญ าณไฟเตื อน ที่คนมีรถควรรู้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ไฟเตือนบนหน้าปัด ช่วยเตือนเร าให้รู้ตัวก่อนเกิดความเสี ยหายที่หนักเกินแก้ ฉะนั้นเวลาขับรถจำเป็นต้องหมั่นมอง

สัญญาณบนหน้าปัดต่ างๆ อยู่เสมอ ทำให้เคยชินเหมือนมองกระจกมองข้าง เพื่อให้คุณรู้ตัวก่อนและรับมือทัน

ทุกวันในการใช้รถสิ่งแรกที่เร าจะเห็นเป็นอันดับแรก คือ สัญญาณไฟเตือนที่หน้าปัดรถยนต์ของเร า

เมื่อสต าร์ทรถเร าก็จะเห็นไฟต่ างๆ แสดงขึ้นมาซึ่งเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบข้อบกพร่องในรถยนต์หรือเครื่องยนต์

และแจ้งเตือนให้เร าทร าบว่า ณ ขนาดนั้นรถเร ามีปั ญห าอะไร ซึ่งจะดีขนาดไหนหากเร ารู้ถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่ างๆ

ทั้งนี้สัญลักษณ์ต่ างๆ มีการแบ่งประเภท และความร้ ายแ รงด้วยสีของสัญญาณเตือน

โดยแบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้

สัญญาณเตือนสีเขียว หม ายถึง อุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่

สัญญาณเตือนสีน้ำเงิ น หม ายถึง อุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ แต่ไม่ใช่ค่ าตั้งต้นจากโรงงาน (เช่น การเปิดไฟสูง)

สัญญาณเตื อนสีเหลือง หมายถึง การเตื อนให้ตรวจสอบ แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่

สัญญาณเตื อนสีแดง หมายถึง ให้ตร วจสอบโดยทันที หรือหยุดใช้งานเพื่อความปลอดภัย

ความหมายของสัญลักษณ์ต่ างๆ

1 ไฟตัดหมอกด้านหน้า

2 ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ (มีการทำงานผิดพลาด)

3 ไฟตัดหมอกด้านหลัง

4 ระดับน้ำล้างกระจกอยู่ในระดับต่ำ

5 ผ้าเบรกมีปัญหา

6 ระบบควบคุมความเร็วให้คงที่

7 สัญญาณไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา

8 ระบบตรวจจับน้ำฝน และแสงมีปัญหา

9 ระบบความเย็น

10 แสดงผลข้อมูลทั่วไป

11 แจ้งเตือนความร้อนระบบเครื่องยนต์ดีเซล

12 มีหิมะที่พื้นผิวถนน

13 แจ้งเตือนสวิตช์สต าร์ทเกิดการผิดพลาด

14 แจ้งเตือนกุญแจไม่ได้อยู่ในรถ

15 แบตเตอรี่ของกุญแจมีพลังงานต่ำ

16 แจ้งเตือนระยะห่างของรถคันหน้า

17 แรงดันน้ำมันคลัทช์

18 แรงดันน้ำมันเบรก

19 แจ้งเตือนพวกมาลัยล็อก

20 เปิดไฟสูง

21 แจ้งเตือนความดันลมย างอ่อน

22 ไฟด้านข้างถูกใช้งาน

23 สัญญาณไฟภายนอกปัญหา

24 สัญญาณไฟเบรกมีปัญหา

25 แจ้งเตือนตัวกรองน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลมีปัญหา

26 เตือนการเชื่อมต่อของสายพ่วง

27 เตือนระบบการป้องกันการสะเทือนมีปัญหา

28 รักษาระยะห่างการใช้ทางจร าจร

29 เตือนการบำบัดไอเสียผิดปกติ

30 เตือนเข็มขัดนิรภัยความหมายของสัญลักษณ์ต่ างๆ

31 ระบบเบรกระหว่างจอดรถเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหล

32 แจ้งเตือนพลังงานของแบตเตอรี่

33 ระบบจอดรถอัตโนมัติ

34 ระบบแจ้งเตือนตรวจเช็คสภาพรถ

35 ระบบปรับแสงไฟหน้าอัตโนมัติ

36 ปรับระดับไฟหน้ารถ

37 แจ้งเตือนสปอยเลอร์ด้านหลังมีปัญหา

38 ระบบเปิดหลังค าอัตโนมัติ

39 ระบบเตือนถุงลมนิรภัย

40 แจ้งเตือนเบรกมือ

41 มีน้ำเข้ามาเจือปนในน้ำมันเชื้อเพลิง (รีบแก้ไขโดยด่วน)

42 ปิดการทำงานของถุงลมนิรภัย

43 ควรตรวจสภาพรถ

44 เปิดไฟขอทาง

45 กรองอากาศสกปรก

46 โหมดประหยัดพลังงาน

47 ระบบควบคุมรถขณะลงเขา

48 ระบบเตือนความร้อนของหม้อน้ำ

49 ระบบเบรก ABS

50 ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัน

51 ประตูรถเปิดอยู่

52 ฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่

53 น้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย

54 เตือนระบบเกียร์อัตโนมัติ

55 จำกัดความเร็วทำงาน

56 ระบบกันสะเทือนผิดปกติ

57 แจ้งเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ

58 ระบบไล่ฝ้าที่กระจกทำงาน

59 กระโปรงท้ายรถเปิดใช้งานอยู่

60 ระบบควบคุมการทรงตัวของรถยนต์

61 เซ็นเซอร์ระบบน้ำฝนถูกใช้งาน

62 แจ้งเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง

63 ระบบไล่ฝ้ากระจกด้านหลัง

64 ที่ปัดน้ำฝนทำงานอัตโนมัติ

65 สัญญาณไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์

6 สัญลักษณ์หน้าปัดรถยนต์ บ่งบอกถึง อันตร าย

ไฟรูปเครื่องยนต์

สัญลักษณ์นี้จะโชว์ขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ติด และแสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ บ่งบอกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลง

และไม่สามารถใช้รอบเครื่องยนต์สูงได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องยนต์ ทางที่ดีเมื่อเจอสัญญาณนี้บนหน้าปัด ให้ประคองรถเข้าศูนย์บริการเพื่อแก้ปัญหา

เครื่องหมายตกใจ

สัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจจะสว่างขึ้น บ่งบอกว่า ผู้ขับขี่กำลังใส่เบรคมืออยู่ หากรถยนต์เคลื่อนไหวในขณะที่ยังดึงเบรคมืออยู่

รถจะมีเสียงเตือน เพื่อให้ผู้ขับขี่ปลดเบรคมือลงก่อน แต่ถ้าปลดเบรคมือลงแล้ว สัญญาณยังคงติดอยู่ แสดงว่า ระบบเบรคอาจมีปัญหา ระดับน้ำมันเบรคต่ำกว่าปกติ

ไฟรูปเทอร์โบมิเตอร์สีแดง

เป็นมาตรวัดที่บอกความร้อนของเครื่องยนต์ ซึ่งสำคัญมากๆ หากสัญญาณไฟตัวนี้โชว์ขึ้นเป็นสีแดง แสดงว่าเครื่องยนต์กำลังทำงานบกพร่อง

เกิดความร้อนขึ้นสูงกว่าปกติ และสร้ างความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ฉะนั้นให้ตั้งสติ และมองหาที่ปลอดภัย

และนำรถเข้าไปจอดแล้วดับเครื่องยนต์ทันที เป็นวิธีเบื้องต้นที่ช่วยคลายความร้อนในเครื่องยนต์ได้

จากนั้นติดต่อรถยกจากบริษัทประกันภัยให้ช่วยเคลื่อนย้ ายรถเข้าศูนย์เพื่อแก้ปัญหาได้เลย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ Over Heat

นั้นมาจากหลายอย่ าง เช่น หม้อน้ำรั่ว พัดลมระายความร้อนไม่ทำงาน เป็นต้น

แบตเตอรี่

หากบนหน้าปัดรถยนต์ มีสัญญาณไฟสีแดงเป็นรูปคล้ายแบตเตอรี่ แสดงว่า ไม่มีไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่หรือไม่มีไฟเข้าใช้งานในระบบต่ างๆ

ของรถยนต์ ซึ่งอาจเป็นเพร า ะการทำงานของระบบประจุไฟ หรือระบบชาร์จไฟกำลังมีปัญหา วิธีรับมือคือ ปิดแอร์ วิทยุ และระบบต่ างๆ

ที่ใช้ไฟฟ้า แล้วมองหาที่ปลอดภัยเพื่อจอดรถและดับเครื่องยนต์ทันที จากนั้นให้เป็นหน้าที่ของประกันภัย ใช้รถยกนำรถของคุณไปยังอู่หรือศูนย์บริการ

ABS

เมื่อสัญญาณไฟเตือนรูป ABS ทำงานหรือสว่างขึ้น บ่งบอกถึง 2 กรณี คือในกรณีเบรคกะทันหัน ระบบ ABS

จะทำงานเพื่อป้องกันล้อล็อกและเมื่อปล่อยเบรคไฟจะดับไปเอง ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ไฟเตือนABS จะโชว์ค้ าง

แสดงว่าระบบเบรคกำลังมีปัญหา เนื่องจากระบบ ABS ไม่ทำงานนั้นเอง แต่ทั้งนี้เบรคยังทำงานได้

ให้ขับประคองรถไว้ในความเร็วไม่สูงมาก แล้วนำรถเข้าอู่หรือศูนย์เพื่อแก้ไข

กาน้ำมันเครื่อง

สัญญาณไฟเตือนรูปกาน้ำมันเครื่อง แสดงว่า น้ำมันเครื่องไม่สามารถหมุนเวียนเข้าไปในระบบได้ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากซีลที่รั่ว

น้ำมันเครื่องทะลุ ทำให้แรงดันในระบบลดลง ไฟเตือนจึงแสดงขึ้นมา ให้สังเกตมาตรวัดความร้อนคควบคู๋ไปด้วย

ถ้าความร้อนยังขึ้นสูงไม่มาก ก็อย่ าพึ่งตกใจไป ให้ผู้ขับขี่มองหาที่ปลอดภัยเพื่อจอดรถและดับเครื่องยนต์โดยเร็ว

จากนั้นตรวจดูรอยรั่วซึมว่ามาจากจุดไหน แต่ถ้าไม่พบรอยรั่ว อาจเป็นเพร าะฝาสูบแตก ทำให้น้ำมันเครื่องรั่วเข้าห้องเผาไหม้

เมื่อรู้อย่ างนี้แล้ว หากมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนสีแดง ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่

และเป็นอันตร ายต่อรถของคุณ ควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อแก้ไขปัญหาในทันที

ด้วยความปร ารถนาดีจาก ปริญญาชีวิต

Facebook Comments

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​