เผยภาพล่ าสุดหม่ำจ๊กมก

เรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องตัดสินใจกันอย่ างง่ายๆ เลย สำหรับตลกรุ่นให ญ่ หม่ำ จ๊กมก

เมื่อต้องทำศั ล ยกรรมครั้งแรกในชีวิ ตในวั ย 57 ปี ด้วยวิธีการทำต า

เนื่องจากมีปั ญห าเรื่องหนังตาตกที่ส่งผลกระทบต่อก ารใช้ชีวิต

ล่ าสุด มด จ๊กมก ก็ได้เผยคลิปขณะที่ส ามีสุดที่รักได้ไปทำก ารตัดไหมออกแล้ว

ซึ่งทางด้านของ หม่ำ จ๊กมก เอง ก็ยังมีอาก ารเขินๆ อยู่อย่ างเห็นได้ชัด

เพร าะถูกภรรย าแซวพร้อมยอดความหวานใส่กันแทบจะตลอดทั้งคลิป

งานนี้แฟนๆ ได้พร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆ โดยต่างก็บอกว่า หม่ำ จ๊กมก

ด วงต าดูหวานฉ่ำมาก อีกทั้งยังทำให้ใบหน้าดูเด็กลงอย่ างเห็นได้ชัดเลยจริงๆ