แห่ส่งกำลังใจให้หนุ่ม ฟิล์ม รัฐภูมิ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถ ที่ใครหลายคนต่างหลงรักเขาค นนี้ สำหรับ ฟิล์ม รัฐภูมิ

โดยในวันนี้เร าจะพาไปชมภาพของฟิล์มที่ก้ มก ร าบเ ท้าแ ม่กันค่ะ

หลายคนต่ างส่งกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรั พย์”

ที่ออกมาเผยว่าตนนั้นมีอาการป่ วยหัว ใจรั่ วร ะยะ สุ ดท้าย จะต้องเข้าผ่ าตั ดครั้งใหญ่

และหนุ่มฟิล์มก็ได้ออกมาอัพเดตอาการตัวเองอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งล่ าสุด วันนี้ (8 ส.ค. 65)

หนุ่มฟิล์มได้โพสต์ภาพตัวเองผ่ านอินสตร าแกรม @filmrattapoom

เป็นภาพที่ก้มกร าบเท้ าคุณแ ม่ พร้อมข้อความบอกว่า “ก่อนออกไปโรงพย าบ าล

กรา บเท้าคู่เดิมที่ลูกกร าบตั้งแต่เกิ ดและทำให้ผ่ านมาได้ทุกอุปสร รค

พอเห็นเท้าแ ม่แล้วทำให้ไม่กลัวอะไรเลย เพร าะเท้าเล็กๆคู่นี้ ในวันนี้ก็เหี่ ยวลงมาก

เพร าะอายุและไม่เคยหยุ ดทำงาน วันแ ม่ปีนี้แ ม้ตัวต้องอยู่โรงพย าบ าล

ฟิล์มขอให้แม่สุขภาพแ ข็งแ รงอยู่ให้ลู ก กร า บ ไหว้ แบบนี้ในทุกๆวันนะครับ รักแ ม่ครับ”

ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก