ต่อร าค าข ายกับคนที่ลำบ ากแต่ไม่เคยต่อร าค าของแพง ๆบนห้าง

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ทำไมเร าถึงต่อ ร า ค า ข า ย กับคนที่ลำบ าก แต่ไม่เคยต่อ ร า ค า ของแพง ๆ บนห้าง

ทำไมคนเร าชอบต่อร าค า กับร้ านธร รมดาๆ เพร าะปกติร้ านพวกนี้ก็ตั้งร าค าต่ำ กำไรน้อยกันอยู่แล้ว

แต่ผมกลับพบเจอว่าผู้คนมักเลือกที่จะต่อกลับกลุ่มร้ านพวกนี้ได้อย่ างไม่สนใจอะไร

จนบ างครั้งผมที่นั่งฟังอยู่ก็ไม่เข้าใจพวกเค้ าจะต่อไปเพื่ออะไร บ างคนก็อ้างว่าร้ านตรงนู้นให้ถูกกว่า

แต่ของหมด ร้ านอื่นให้ถูกกว่า แต่ไม่มีแบบที่เค้ าต้องการ เจ้าของร้ านก็ไม่สามารถขายให้ได้

ผมแอบไปถามเค้ าได้กำไรน้อยมากๆแล้ว จนคนที่ต่อไม่พอใจที่ไม่ลดให้เดินออกจากร้ านไป

ผมก็ยังคงนั่งในร้ านนั้นต่อไป ซักพักคนคู่เดินเดินเหนื่อยหอบกลับมา บอกว่าจะซื้อของเมื่อกี้

แต่เจ้าของร้ านกล่าวว่าสิ่งที่คุณต้องการขายหมดไปแล้ว (ผมเป็นคนซื้อ) อืมสะใจดี

ระหว่างทางเดินกลับบ้ าน ผมบังเอิญเจอคนคู่นี้อีกครั้งในร้ านหรู พวกเค้ ายอมจ่ายของที่ดูสิ้นเปลืองและแพง

เกินร าค าของที่เค้ าซื้อไปไกล ได้อย่ างหน้าต าเฉย ผมกลับมาบ้ านและนั่งแปลกใจว่าทำไมคนเร า

ถึงชอบเอาเปรียบคนที่ดูลำบ าก และยอมโดนเอาเปรียบ จากคนที่เค้ ารวยกว่า ได้อย่ างง่ ายดายกันน่ะ (ข้อมูลจากพันทิพ)

อีกเรื่องหนึ่ง

คุณนายคนหนึ่ง มักจะออกมาจ่ายตลาดเองเป็นประจำ เพร าะเธอชอบต่อ ร า ค า สิ นค้ าที่ตลาดสด เพื่อที่จะได้สิ นค้ าใน ร า ค า ที่ตนเองพอใจ

ไข่ไก่ ข า ย ยังไง

ลุงขายไข่ ก็ตอบว่าฟองละ 5 บ าทครับ

คุณนายก็บอกว่า ฉันต้องการซื้อไข่ 6 ฟอง 25 บ าทได้ไหม (ที่จริงควรจะ 3O บ าท)

ลุงขายไข่ตอบว่า “เอาๆ ไม่ว่ากันครับ” วันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมก็ได้ เพร าะตั้งแต่เช้า

ยัง ข า ย ไข่ไม่ได้เลย แล้วคุณนายก็หิ้วไข่ 6 ฟอง เดินไปขึ้นรถเก๋งที่มีเพื่อน ๆ นั่งอยู่แล้ว

ด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องว่า สามารถซื้อไข่ได้ใน ร า ค า ถูกกว่าที่พ่ อค้ า ข า ย

ส่วนลุงที่ตั้งแต่เช้ายังขายไม่ได้เลย ลู กค้ าคนแรกก็มาขอซื้อใน ร า ค า ทุน ยังไม่ทันได้กำไรสักบ าท

หลังจากนั้น คุณนายและผองเพื่อนก็ไปภัตต าค ารแห่งหนึ่ง สั่ง อ า ห า ร มา และกินกันอย่ างเพลิดเพลิน

แต่ก็กินกันไม่หมด ยังเหลืออีกมากมายเยอะแยะ จนในที่สุดก็เรียกทางร้ านมาเช็ คบิล ร า ค า

ทั้งหมด 14OO บ าท คุณนาย ยื่น เ งิ น ไปให้ 15OO แล้วบอกว่า ไม่ต้องทอนนะคะ

เ งิ น แค่นี้มันธรรมดามากสำหรับเจ้าของภัตต าค าร แต่สำหรับลุงขายไข่ที่ยืน ข า ย ไข่ ทั้งวัน ถ้าเขารู้มันอาจจะเจ็บปวดมากก็ได้นะ

จุดสำคัญคือว่า ทำไมเร าชอบโชว์ว่า เวลาเร าซื้อของจากพ่ อค้ าแ ม่ค้ าที่เป็นชาวบ้ านลำบ ากอยู่แล้ว

เร ามักต่อรอง ร า ค า และรู้สึกพึงพอใจ ถ้าหากว่าเร าต่อ ร า ค า ได้ถูกกว่า ร า ค า ที่เขา ข า ย

แต่นี่คือความจริงในสังคม ไ ท ย หรือบ างทีอาจจะเป็นอีกในหลายๆ ที่ หลายคนมักไม่เคยได้ต่อรอง

ร า ค า สิ นค้ า ร า ค า แพง ๆ เหล่านั้น ที่วาง ข า ย ในห้าง ในร้ า น อ า ห า ร ใหญ่ ๆ ที่เขาตั้ง ร า ค า ไว้สูงเรียบร้อยหมดแล้ว

พ่ อค้ าร ายย่อย จะเจอแบบนี้บ่อยมาก แบบนี้เขาเรียกว่า ต่อตะพึดตะพือ ขอให้ได้ต่อก็พอใจแล้ว

เหมือนถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กว่า เวลาซื้อของต้องต่อร าค านะลูก เด็กก็เลยจำมาจนโต

โดยไม่คิดถึงว่าร าค ามันถูกอยู่แล้ว เช่น ของร าค า 10 – 20 บ าท ก็ยังต่อร าค าอีก แล้วคนขายเขาจะได้อะไร

ลองอ่านนี้ดูอีกหน่อย บทความจากชายคนหนึ่ง ไม่ทร าบชื่อ

ผมมักจะชอบซื้อของจ ากค นย ากจ น ๆ และให้ ร า ค า สูง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ต้องการสิ นค้ าเหล่านั้น ..

แค่ต้องการให้ เ งิ น แก่พวกเขาเพื่อนำไปใช้เลี้ยงครอบครัวเขา ถามว่าทำไมผมทำแบบนั้น

“มันเป็นการทำบุญ ที่มีคุณค่ ามาก (ที่จริงก็แบบว่า มันเป็นการช่วยเขา ที่ทำให้เขาไม่ต้องรู้สึกว่าเขาเสียศักดิ์ศรีครับ

ผมรู้ว่า ส่วนใหญ่ คุณไม่ส่งต่อข้อความเหล่านี้หรอก แต่ลองทำดูซะหน่อยสิ เ งิ น เล็กน้อยของคุณอาจจะเป็นชีวิตของเขาเลยก็ได้นะ

แหล่งที่มา: นิรนาม(ไม่ทร าบต้นฉบับที่แท้จริง)

จากใจแ ม่ค้ าคนหนึ่ง

ในฐานะแ ม่ค้ า มองว่าการต่อ ร าค าเป็นเรื่องปกติ ต่อได้ค่ะ ต่อมาเลย แต่จะให้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง

ถ้ายืนยันลดไม่ได้แล้วลู กค้ าไม่ซื้อ ไม่ว่าอะไรเลยค่ะ ของซื้อของขายขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งตัวสิ นค้ า

บริการ และร าค า ถ้าเป็นลู กค้ าประจำ ไม่ต้องต่อค่ะ เร าลดร าค าพิเศษให้ก่อนเลย

จากใจลู กค้ าคนหนึ่ง

ในฐานะลู กค้ า เร าก็ต่อค่ะ แต่ครั้งเดียวถ้าแ ม่ค้ าไม่ให้ก็ไม่ต่ออีก อยู่ที่ร าค าสิ นค้ าด้วยค่ะ ถ้าร าค าไม่สูง

พอมีกำลังซื้อก็ไม่ต่อ ถ้าเป็นของกินเร าไม่ต่อร าค า ถามร าค าก่อนถ้าแพงไปก็ไม่ซื้อ

ถ้าเป็นห้างฯ แปะป้ายร าค าชัดเจ น ก็ไม่ต่อร าค ากัน บ างร้ านก็ทำคล้ายๆห้าง ทำร้ านทำเชลฟ์วางสิ นค้ า

ติดป้ายบอกร าค าเท่าไหร่ก็เท่านั้น เจ้าของไม่มาขายเอง มีเด็กยืนคุม ตัดปัญหาเรื่องลู กค้ าต่อร าค า

ส่วนใครจะปฏิบัติอย่ างไร ก็ขอให้ทำกันอย่ างพอเหม าะนะคะ

Facebook Comments

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​