ไม่โ สดแล้ว อนุวัต เผยอายุห่ างแฟน15ปี

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

เรียกได้ว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นต ากันเป็นอย่ างดี หนุ่มผู้ประกาศข่าวคนดัง

มากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่ า งดี สำหรับ “หนุ่มอนุวัต เฟื่องทองแดง” ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางการเป็นนักข่าวมานาน

เปิดใจล่าสุด สำหรับ “อนุวัต เฟื่องทองแดง” หลังร่วมงานครั้งแรกกับช่องวัน 31 พร้อมเค ลี ยร์ถู กก ล่ าวว่าเ น รคุ ณออกมาจากช่องเก่า

หลังร่วมงาน 15 ปี ปัดเป็นแฟนกับ “แยม ฐาปนีย์” เ ผ ยถึงแฟนอ า ยุน้อยกว่า 15 ปี

ไร้ปั ญห า ยันเข้าใจที่ตนต้องทำงาน 7 วัน ทุกปร ะเ ด็ น ในร ายการคุยแ ซ่ บ Show

บ้ านให ม่เป็นยังไงบ้ าง?

อนุวัต : “ยังป รั บตั วอยู่เยอะเลย เมื่อก่อนทำงานเช้าไปต่ างจังหวัด

แต่ตอนนี้ทำงานทุกวัน 24 ชั่วโมง “ทำงานทุกวันเพื่อนความเป็นวันของเร า”

อยู่ช่องเก่ามานาน จะย้ านที่ตั ดสิ นใ จนานมั้ย?

อนุวัต : “15 ปีครับ ตั ดสิ นใ จนานเป็นปี มันผู กพั นธ์มาก ไม่รู้จะคิดยังไง ไม่รู้จะทำยังไงดี บอกใครก็ไม่ได้นั่งคิดคนเดียว”

อะไรจุ ดปร ะเ ด็ นว่าต้องออกจากที่นี่แล้ว?

อนุวัต : “มันต้องห าอะไรให ม่ในชี วิ ต บ้ างเร าเป็นคนโ ล ดโ ผ น อย ากมีเส้นกร าฟชี วิ ตตื่ นเ ต้ น หวือหวา ได้คิดอะไรให ม่ๆได้ทำอะไรให ม่ๆ บ้ าง”

คนจีบเยอะ ทำไมตั ดสิ นร่วมงานกับช่องวัน?

อนุวัต : “ถ้าพูดถึงตั วเ งิ นเอาเ งิ นเป็นที่ตั้ง คนพูดว่ามาซื้ อตั วอนุวัติไปตั้งนานแล้ว

แต่ช่องวันสม่ำเสมอมากในการชวนชวนทุกปี เสมอต้นเสมอปลาย เลยตั ดสิ นใ จมาวัน”

มีด ร าม่ าแฟนคลับบอกย้ ายช่อง เท่ากับเ น รคุ ณหรือเปล่า?

อนุวัต : “ไม่เ น รคุ ณหรอก ใครจะคอมเม้นท์ยังไง ผมอ่านทุกคอมเม้นท์ ผมอ่านหมด

ผมรู้สึ กว่าต่ างคนต่ างความคิด ผมไม่ว่าอะไรเค้ าเลย ขอบคุณด้วยที่เค้ าติ ดต ามเร าเค้ าถึงส นใ จในตัวเร า”

เ สี ยใ จมั้ย?

อนุวัต : “ไม่รู้สึ กเ สี ยใ จและไม่ว่าด้วย ถ้าเค้ ารู้ความจริงทั้งหมดเค้ าจะไม่ว่าอนุวัตเลย

ถ้าเค้ ารู้ทุกอย่ าง คนในช่อง เองคือยินดี เหมือนเป็นบ้ านเร าคร อบครั วเร าเข้ามากอด

ทุกคนอวยพร แล้วเข้าไปกอดกับผู้ใหญ่ร้ องไ ห้นะ เค้ าบอกพี่ดีใจกับหนูด้วย จบกันด้วยดี”

จบสวยมั้ย?

อนุวัต : “จบได้สวยครับ วันที่ผมลาผมก็ไปลาผู้ใหญ่ทุกคนที่ผมรักและเค ารพ ลาทุกแผนก”

มีคอมเม้นท์ไหนที่อ่านแล้วรู้สึ กแ ย่?

อนุวัต : “อ่านแล้วเฉยๆมากเลย ผ่านอะไรมาเยอะแล้ว เร ารู้สึ กว่ามันเป็นธรรมดา

แต่ที่เร าส นใ จและใส่ใจคือข้อความที่ให้กำลังใจ มันสร้ างพลังบวกให้ มากเลย

ส่วนใครที่มาลบกับเร าเร าไม่ค่อยเท่าไหร่ จะ อ ค ติ กับผมผมไม่ว่า แต่อย ากให้ทุกคนเ ปิ ดใ จ”

ทำงานข่าวมา 20 ปี เคยโ ด นต ามมาว่าถึงห้องข่ าว?

อนุวัต : “ไม่หรอก มันมีหลายข่าวที่โ ด นผู้ใหญ่ข้างนอกตำ ห นิ

โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่ง ตอนนั้นเป็นสัญจร แต่พอเร าอธิบ ายให้ฟังก็ไม่มีอะไร”

เป็นแฟนกับแยม?

อนุวัต : “มันคงฟ้ าผ่ า มันไม่มีทางเป็นไปได้ เจอกันตอนทำข่ าวก็เล่นกัน”

แต่ตอนทำข่าวมีแฟน โ ด นส ว มเขา?

อนุวัต : “ไม่มี ไม่โ ด น ใครจะมาเป็นแฟนผมต้องทำใจแหละเพร าะผมทำงาน 7 วันเต็ม

อาจจะไม่มีเวลาให้เค้ า ถ้าเร าไม่มีเวลาให้เค้ าเค้ าอาจจะไปมีคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดามาก

ไม่ว่าเค้ าเพร าะความผิ ดอยู่กับเร า ผมไม่เคย ปิ ด มีแฟนแล้วคนนี้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว”

แฟนอ า ยุห่างมั้ย?

อนุวัต : “ผมเป็นคนที่มีสเป็คเดียวคือแฟนต้องอ า ยุน้อยกว่า น้อยกว่า 15 ปี ผมเป็นคนขี้อ้อน”

ทำไมไม่เ ปิ ดตั ว?

อนุวัต : “กับเพื่อน กับครอบครัว กับทุกอย่ างเค้ าไปกับผมหมด แล้วไม่จำเป็นว่ามีแฟน

แล้วต้องมารู้จักว่าแฟนคือใครอะไรยังไง ก ล า ย เป็นส่วนหนึ่งในชี วิ ต เร าไปแล้ว”

ฝากผลงาน?

อนุวัต : “ตอนเช้าตื่นมา ตี 5.30-08.00 น. ข่าวเช้าช่องวัน เที่ยง 11.15 น. เสาร์อาทิตย์ถ้าเบื่อๆเหงาๆ

อย ากไปตะลุยก็มีร ายการ อนุวัตทั่วไทย ไปเที่ยวทั่วไทยหาของแ ป ล ก ทุกวันเสาร์ 10 โมงเช้าครับ ฝากติ ดต ามผลงานด้วยนะครับ”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​