ฟังแล้วอึ้งสามีไอซ์มาจ ากตระกูลให ญ่ระดับท็อป5ฝรั่งเศส

ฟังแล้วอึ้ง!! ดีเจดาด้าได้ยินมา ว่าสามีไอซ์มาจากตระกูลใหญ่ระดับท็อป5ฝรั่งเศส

ยังคงร้อนแ รงอย่ างต่อเนื่ องสำหรับประเด็นของว่าที่คุณแ ม่ “ไอซ์ อภิษฎา” ที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนกว่า

กับสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส แต่อยู่ ๆ กลับถูกแอ็กเค านต์ปริศนาโผล่มาคอมเมนต์ใต้ภาพของสาวไอซ์และค นรอบตัว

ทั้งภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทยว่า “I share the same husband with Ice, Rapahael”

(แปลว่า ฉันมีสามีคนเดียวกันกับไอซ์) และ “ผั วไอซ์ ก็เหมื อนผั วชั้นเหมือนกัน”

ล่ าสุดดีเจดาด้า เปิ ดเผยผ่ านทางร ายการแฉว่า จากการต ามสืบจ ากในคอมเมนต์ชาวเน็ตถ้าห ากเป็นเรื่องจริง

จะหมายความว่าสามีของไอซ์รวยมากระดับอภิมหาเศร ษฐี ไม่ท็อป5ก็ท็อป10ของฝรั่งเศส

เพร าะน ามสกุลของผู้ชายเป็นน ามสกุลของตระกูลใหญ่ของฝรั่งเศส

ถ้าหากสามีไอซ์เป็นค นในตระกุลนี้จริงก็รวยมากๆว่ากันว่าผู้ชายคนนี้ซื้อผลงานศิลปะทีจ่ ายเป็นเงิ นร าวๆ500ล้ านบ าทเลยทีเดียว