10อันดั บเลขท้ าย งว ดนี้ คอห วยเตรี ยมจดได้เ ลย

เ ปิด 10 อันดั บ “เลขเ ด็ด” ข ายดีก่อนวัน “ห วยออก” งวด 16/2/64 ขณะที่คอหวยเศร้ า “เลขส วย” โดนเห มาเกลี้ ยงแผงแล้ว

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่ าวไทยรั ฐออนไลน์ได้ลงพื้นที่สำรวจแผงข ายลอต เตอรี่เกื อบทั่วทั้ง กทม.

รวมถึงแผงของพ่ อค้ าแ ม่ค้ าจรที่เดินข าย พบว่าสลากกินแบ่งรั ฐบ าล 10 อันดั บ เลขท้าย 2 ตัว ที่ข ายดี

มีดังนี้ 89, 64, 14, 12, 85, 10, 56, 26, 59, 69

อ่างน้ำมนต์ ตาทอง งิ้วร าย 23, 28, 183

หลวงพ่ อสมห วัง 82, 973

อ่างน้ำม นต์ ฤๅษีเณร 47, 31, 26

แ ม่แก้ว 5595

หวยไทยรั ฐ 8, 2, 3, 1, 5

อย่ างไรก็ตาม สามารถชม “ถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรั ฐบ าล” งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านไทยรั ฐทีวี

และไทยรั ฐออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หรือตร วจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกร างวัลได้ที่ ไทยรั ฐออนไลน์

ข้อมูลthairat