มาแ ล้ว งวดนี้เ ลขตรุ ษจีน มนต์สิ ทธิ์ คำส ร้อย

เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาเต็ มทีกับการออกร างวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าล ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับผู้ที่ต้องการเลขดังมาไว้ลุ้น

และสำห รับนักร้องลูกทุ่งข วัญใจแ ม่ยกทั่วประเทศที่แบ่งปันเป็นประจำ งานนี้แน่นอนว่าแฟนค ลับไม่พลาด โดยล่าสุด มนต์สิ ทธิ์ คำส ร้อย

โพสต์ภาพเน้นๆ เลขท้ายลอตเต อรี่ ระบุ วันนี้เป็นวันดีที่ทุกๆ คนจะได้อั่ งเปา ขอให้สุขภาพแข็งแรงได้อั่ งเปา มีเ งินเยอะๆ

อยู่ในซองนะครับ เฮงๆ รว ยๆ ถูกลอตเ ตอรี่กันทั่วหน้านะครับ ซินเจี ยยู่อี่ ซินนี้ฮ วดไช้

ทั้งนี้ ก่อนหน้า มนต์สิ ทธิ์ คำสร้ อย ได้โพสต์ภาพลอตเต อรี่ชุดใหญ่ พร้อมข้อความ เลือกซื้อเอาเด้อ ชอบตัวไหน 26 ก็ดี

แต่ผมชอบ 2 นะ ไปหาซื้อลอตเต อรี่เด้อ ชอบก็หาซื้อ ไม่ชอบก็ผ่าน ถูกไม่ถูกอย่ าว่ากันนะครับ ผมบอกตามที่ผมชอบ

โปรดใช้วิจา รณญาณเอาเองนะครับ ไม่ได้บังคับซื้อนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ

โปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่านนะครับเป็นความเ ชื่อส่วนบุ คคล

สำหรับเลขอั่ งเป่าวันตรุ ษจีนก็ตามนี้เลยครับ

ขอบคุณมนต์สิ ทธิ์ คำสร้ อย