ร าค าทอง เช้ าวั นที่13 กุ มภาพั นธ์ มีการปรั บขึ้ นจากเมื่ อวาน

เรียกได้ว่าร าค าทองประจำวันนี้ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ผันผวนหนักมีการปรับร าค าถึง 4 ครั้ง ร่วงลง 300 บ าท สำหรับร าค าทอง

วันที่ 13 ก.พ.64 ร าค าเ ปิดตลาดเช้านี้ ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้ ทองรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 25,286.88

ข ายออกที่บ าทละ 26,350 บ าท ส่วนทองคำแท่งร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,750 บ าท ข ายออกบ าทละ 25,850 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ร าค าทองวันที่ 12 ก.พ. 2564 ปรั บครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.17 น.

ทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 25,286.88

ข ายออกที่บ าทละ 26,350 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,750 บ าท

ข ายออกบ าทละ 25,850 บ าท

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่ต้องการซื้อ ข ายทอง เ ช็กทิศทางของทองแล้วเข้าร้ านทองกันได้เลยจ้า

ขอบคุณสมาคมค้ าทองคำ

เรียบเรียง siamtoday