เปลี่ ยนเบ อร์ เข้ าแอ พเป๋ าตังไม่ได้ มีวิธีแ ก้

สำหรับตอนนี้เรียกได้เลยว่าหลังจากรั ฐบ าลผุดโครงการ เร าช นะ จ่ายเ งินผ่านแอปเป๋าตัง บ างคนก็มีปัญหาเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเข้าแอปเป๋าตังไม่ได้

วันนี้เร ามีทางออกให้ ปัญหา แอปเป๋าตังเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ ทำเองได้ไหม

เปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ ทำเองไม่ได้ ในแอปเป๋าตัง หรือตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย เบอร์เก่าหาย เปลี่ยนเบอร์ใหม่

ต้องให้แจ้งเปลี่ยนที่ธนาค ารกรุงไทย ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ ถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือ หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

และได้รับสิทธิแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องไปเ ปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตั วตนเป๋าตังแทน

ถ้าซิมเบอร์มือถือเก่าหาย ต้องติดต่อศูนย์ให้บริการ TRUE AIS DTAC ขอซิมการ์ดมือถือใหม่ อย่ าลืมบั ตรประชาช นตั วจริงไปด้วย ลบแอปเป๋าตัง

โหลดแอปใหม่ ใส่เบอร์มือถือใหม่ ทำได้ไหม ติดตั้งแอปเป๋าตังใหม่ ใส่เบอร์มือถือเบอร์ใหม่ ถ้าไม่ตรงกันกับเบอร์เก่าที่ได้รับสิทธิโครงการของรั ฐแล้ว

ก็ไม่สามารถใช้สิทธิที่ลงทะเบียนไว้ได้ ต้องไปเ ปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตั วตนเป๋าตัง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมตลอด 24 ชม.

Call Center ธนาค ารกรุงไทย Krungthai contact center 02-111-1111

Call Center ธนาค ารกรุงไทย เกี่ยวกับโครงการของรั ฐ 02-111-1114

ข้อมูลreviewaraidee