มวลอากา ศวันนี้ ภาคเห นือหน าว เย็นสุด 0 อ งศา

วันที่ 10 ก.พ.64 มีร ายงานบรรย ากาศหนาวไปทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะ ยอดดอยอินทนนท์ พบว่า เ กิดน้ำค้ างแข็งด้วย

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทย านแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เช้าวันนี้อากาศบนดอยอินทนนท์

กลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่ง อุณหภูมิลดลงวูบวาบกระทันหันทำให้อากาศแปรปรวน

โดยเฉพาะความหนาวเย็น กลับมายะเยือกเลย เพร าะอุณหภูมิวัดได้ต่ำสุดเช้าวันนี้อยู่ที่ 0 องศาเซลเซียส วัดได้บริเวณ ยอดดอย

ขณะที่กิ่วแ ม่ปานวัดได้ 2 องศาฯ และที่ทำการอุทย านวัดได้ 6 องศาฯ นับว่าหนาวเย็นมาก

ขณะเดียวกัน เ กิดปร ากฎการณ์ทางธรรมชาติ น้ำค้ างแข็ง หรือ แ ม่คะนิ้ง หรือทางเหนือเรียกว่า เหมยขาบ อีกครั้ง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินป่าเพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่กิ่วแ ม่ปาน ช่วงนี้นอกจากดอกกุหลาบพันธุ์ปีออกดอกสวยงาม

แล้วอาจจะโ ชคดีได้เจอม้าเทวดา หรือเลียงผา มาอาบแดด เป็นฝูงด้วยซึ่งสัตว์พวกนี้จะไม่ค่อยให้เห็นบ่อย

ผู้ที่โ ชคดีเท่านั้นจึงจะพบเห็นมันนอนอาบแดด แต่ก็ต้องใช้กล้องส่องทางไกลเท่านั้น

ขณะที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทย าภาคเหนือ ร ายงานว่าเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 ก.พ.นี้

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทย าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกใหม่จากประเทศจีน

ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนแล้ว

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสการค าดหมายสภาวะอากาศ

อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้ างแข็งบ างแห่ง

ข้อมูลsiamtopic