วันนี้เ งินเข้าแล้ว3 กลุ่ม กดเ งินสดได้เลย1,000 บ าท

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์ข้อความ 3 กลุ่มที่มีเ งินเข้าในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า เ งินเข้า 3 กลุ่ม! วันพุธที่ 10 ก.พ.64

โพสต์ดังกล่าว

เตรียมกดเ งิน

เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บ าท

เบี้ยผู้พิ การ 800-1,000 บ าท

เ งินอุดหนุนเ ด็ก 600 บ าท

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลsiamnews