ต รุษจีนนี้ พาไปดู3 ศา ลเจ้า ที่ค วรไหว้เส ริมดว ง

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ หมอไก่ พ.พาทินี ขอแนะนำให้ทุ กคนวางแผนสำหรับการไหว้เจ้าสักครั้งเพื่อเสริมดว งเฮง

เพร าะถ้าเร าไหว้เจ้าช่วงตรุษจีน ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ก็จะบังเ กิดสิ่งดีๆ ตลอดปีอย่ างแน่นอน หมอไก่ บอกกับไทยรั ฐออนไลน์

1. ศาลเจ้าแ ม่ทับทิม (สะพานซังฮี้)

– ศาลเจ้าที่แรกที่หมอไก่อย ากแนะนำ คือ ศาลเจ้าแ ม่ทับทัมที่เชิ งสะพานซังฮี้ ศาลเจ้าที่นี้เก่าแก่มากกว่า 100 ปี

ชาวจีนที่เดินเรือจะนิยมไหว้ท่าน เพร าะท่านเป็นเจ้าแ ม่แห่งท้องทะเล เนื่องจากการเดินเรือมีความเสี่ ยงอันตร ายอย่ างยิ่ง

แต่เมื่อชาวเรือได้สักการะเจ้าแ ม่ก่อนออกเรือก็จะปลอดภั ย แถมได้โ ชคได้ลาภ (ได้ปลาเยอะ)

แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นชาวเรือขอพรอย่ างเดียว จริงๆ ชาวไทยเร าก็มาขอพรได้ โดยมากผู้คนจะนิยมมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน

เรื่องโ ชคลาภเ งินๆ ทองๆ และขอให้บุตรหลานเจริญก้าวหน้า

เร าสามารถไหว้เจ้าแ ม่ด้วยดอกไม้ พวงมาลัย ธูปเทียน ตามปกติ หรือพิเ ศษกว่านั้นก็ควรถวายผลไม้มงคล 3 อย่ าง หรือสร้อยไข่มุกสีขา วหรือสีชมพู

2. ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย (เย าวร าช)

ศาลเจ้าต่อมาที่อย ากแนะนำคือ ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ตามตำนานท่านฮ่อเอี่ยฮุ้งเป็นผู้ที่มีวิชาฤกษ์ย ามฮวงจุ้ย เพร าะฉะนั้นถ้าใครมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่ทางบ้ านช่อง ไม่ว่าจะซื้อบ้ าน ข ายบ้ าน

ซื้อทรั พย์สิน เริ่มกิจการงานใหม่ ก็สามารถมาไหว้ที่ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยได้

การขอพรที่นี้ใช้อุปกรณ์ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน หรือผลไม้มงคล 3 หรือ 5 อย่ างก็ได้

3. ศาลเจ้าพ่ อเสือ (บ างหว้า)

บอกได้เต็มปากเลยค่ะว่าศักดิ์สิทธิ์มาก เพร าะหมอไก่เคยไปขอพรแล้วได้จริงๆ แถมได้เร็วด้วย หากเร ามีความตั้งใจแล้วไปไหว้ท่าน

ขอพรเพียงอย่ างเดียวก็มีโอกาสสัมฤทธิผลสูงมากการไหว้เจ้าพ่ อเสือ สามารถใช้ธูปเทียนดอกไม้ และน้ำมันตะเกียง

หากใครอย ากถวายของเพิ่มเติม อาจถวายผลไม้ 3 อย่ าง หรือ 5 อย่ างก็ได้ค่ะ

ร าศีที่ห้ามพลาดการไหว้เสริมดว ง

ร าศีกุมภ์ ร าศีสิงห์ และร าศีเมถุน ทั้ง 3 ร าศีนี้ อีกไม่นานดว งช ะตาจะเปลี่ยนจากร้ ายกลายเป็นดีมาก ความสำเร็จใกล้จะบังเ กิด

หากมีโอกาสได้ไปไหว้เสริมดว งยิ่งทำให้ดว งช ะตาเฮงขึ้นไปอีกขั้น

การไหว้เจ้าเสริมดว งช่วงCV

เนื่องดว งสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกติในช่วงนี้ อาจทำให้หลายคนลำบ ากในการออกจากบ้ านไปศาลเจ้า

แต่ก็ยังมีวิธีการเสริมดว งสำหรับคนที่ไม่ได้ออกจากบ้ านไปไหน

– การไหว้พระ ไหว้เจ้าอยู่ที่บ้ าน

– การดูแลบุพการีให้ดี ก็สามารถทำได้

ติดตาม

“ตะลอนข่า ว” เกาะติดข่า วสารทุ กทิศทั่วไทย กับ 3 พิธีกรอารมณ์ดี สดทุ กวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.

และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. ทางไทยรั ฐทีวี ช่อง 32

ข้อมูลthairath