กรมอุตุเตื อน39จังห วัด เตรี ยมรับมือ

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโ ชกแ รง ลูกเห็บตกบ างพื้นที่ “เหนือ-อีสาน” ขอ ปชช.ระวังอันตร าย

“เหนือ” อากาศเย็นลง 4-6 องศาฯ “ใต้” ฝนตกบ างแห่งระยะนี้

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือ

เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย

และทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง กับมีลูกเห็บตกบ างพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงที่จะเ กิดขึ้น

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแ รง รวมถึงระวังอันตร ายจากฟ้าผ่า

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลง

อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน

ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่งในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงบ างแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบน

ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อยลง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงและมีลูกเห็บตกบ างแห่ง บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 10-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงและมีลูกเห็บตกบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองค าย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร

มหาสารค าม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 24-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธย า อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว

ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุร าษฎร์ธานี

และนครศรีธรรมร าช อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมร าชขึ้นมา

: ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป

: ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว 10-30 กม./ชม

ข้อมูลthairat