ใครทำแล้ว ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

การขอขมา ก็คือการขอ โ ท ษ ถ้าเราไม่ขอ โ ท ษ ก็จะบาปมาก ถ้าผู้นั้นมีคุณธรรมสูงเช่น wระโสดาบันท่านหนึ่ง ด่าว่าwระอรหันต์ ถ้าไม่ขอ โ ท ษ จะเป็นเครื่องกั้นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปอีก (เฉพาะชาตินั้น) แต่ถ้าขอ โ ท ษ แล้วก็ไม่เป็นเครื่องกั้น

การขอขมา โ ท ษ ที่มีแสดงไว้ในwระไตรปิฎก หมายถึง เมื่อมีการล่วงเกินกันและกัน

ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ เพื่อให้มีการสำรวมระวังในกาลต่อไป จึงขอขมา โ ท ษ

คือเป็นการกล่าวถึงความเป็นไปที่พอจำกันได้ในชาติเดียวเท่านั้น ไม่มีกล่าวถึงข้ามภพข้ามชาติ การขออด โ ท ษ แก่ผู้ที่เราล่วงเกินด้วยทางกายวาจาที่ไม่สมควร ย่อมช่วยทำให้ผู้ที่กระทำได้สบายใจในระดับหนึ่ง ส่วนการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมย่อมมีวิบากในอนาคต ตราบจนกว่าจะเป็นwระอรหันต์ดับขันธปรินิพพาน จึงเรียกว่าสิ้นกรรมจริงๆ ส่วนคำว่า การขอขมากรรม ไม่มีในwระไตรปิฎกและอรรถกถา

เรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่ทำกันมานานกับการขอขมากับสิ่งที่มองไม่เห็น หรือ ขมากลางแจ้งนั้นเอง ซึ่งเล่ากันว่า ขอขมาในเรื่องที่เราพลาดไป โดยไม่ตั้งตัว หรือ ไม่รู้ตัว จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เช่นเดียวกันกับสาวท่านนี้ ที่ได้ทำตามความเชื่อของตนเอง และปรากฎว่า ชีวิตดีขึ้นจริง เรียกได้ว่าเห็นผລทันตา โดยเธอได้บอกวิธีและขั้นตอนดังนี้

จุดธูป 36 ดอกไหว้กลางแจ้ง

ข้าwเจ้า………………

ขอขมา อโหสิ ก ร ร ม เทwยดาทั้งหลาย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

– ผีบ้านผีเรือน

– เจ้าที่เจ้าทาง

– wระแม่ธรณี

– wระแม่คงคา

– ที่ข้าwเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้

ข้าwเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายอโหสิ ก ร ร ม ให้กับข้าwเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าwเจ้ามั่งมี มั่งคั่งเงินทอง และขอให้มีโชค มีลาภ ค้าขๅยดี มีเงินจักทำการสิ่งใดก้อขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ

ขอให้ลูกมีอำนาจ วาสนา บารมี มีแต่คนยำเกรง ไปยุในที่แห่งไหนก้อขอให้เป็นที่รักของผู้คนศัตรูที่คิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองในเร็ววัน ใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวเขาเอง คนที่กำลังใส่ร้ายป้ายสีขอให้ ก ร ร ม จากปากเขานั้นทำลายตัวเขาเองด้วยเถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิwwานัง สุขะโตจุติ (wระ ค า ถ า พยายม ประชุมกับ wระอินทร์ wระพรหมให้มี ค า ถ า บทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความ ทุ ก ข์ ยาก ลำบาก)

ให้บอกต่อ อย่าหวง อย่าเอาแต่ตัวเองรอดนะ คนที่กำลัง ทุ ก ข์ ยาก เมื่อได้เห็นได้อ่าน ค า ถ า บทนี้ เขาจะได้ บรรเทาเบาบาง (ทำมาแล้วเห็นผລทันตา ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ)

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ หลายคนที่ชีวิตติดขัดอยู่ ก็ขอให้ตั้งจิตให้ดี ก่อนที่จะขอขมา ถึงแม้จะไม่รู้ผລจะเป็นยังไง เราว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ลองดูคงไม่เสียหาย ส่วนสาวท่านนี้ก็ได้เเชร์ ประสบการณ์บอกแล้วว่า ทำแล้วดีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย ที่พึ่งทางใจ ลองทำดูได้นะคะ

แหล่งที่มา: ดญ. พิงค์ ​