ม่ อ ย า ก เป็น ทุ ก ข์ ต้องรู้จักปล่อยวาง

ไม่อย ากทุ กข์ ให้วางใจไว้เฉยๆ ไม่ใจมันนิ่ง มันไม่ดิ้นรน มันก็ไม่ต้องเ จ็ บ ป ว ด ทุ ก ข์ ท ร ม า น แล้ว เราต้องแยกให้อ อ กว่า ปัญห า กับความทุ กข์นั้น มันคนละเรื่องกัน

ถ้าไม่อย ากเป็นทุ กข์ ก็จงรู้จักการ ปล่อยวาง ปล่อยวาง ให้เป็น ก้อนความเ ค รี ย ดก็เหมือนกล่องทิชชู

ถ้ารักจะถือไว้ไม่วางก็ต ามใจ แต่ก็ต้องเรียนรู้ วิ ธี ที่จะถือให้นานที่สุด และสร้างความ เ สี ย ห า ย แ ก่ ชีวิตน้อยที่สุด

เรามีวิ ธีถือหลายวิ ธี เช่น ถือสองมือ ก็ไม่เหลือมือไว้ทำอะไรอีกเลย จะทำอะไรก็คงต้องใช้ปากกับเท้าแทน

ซึ่งมักจะทำได้ย ากสร้างความลำบากลำบนแก่ชีวิตเสียเปล่า ๆ ถ้าเช่นนั้นสู้วางลงสักมือ น่าจะดีกว่า

เหลืออีกมือไว้ทำนั่น ทำนี่ มือข้างที่ถือก็ต้องแข็งแรง จะได้ไม่เสียสมดุล เราจะได้ใช้มืออีกข้างทำงาน

และดำเนินชีวิตได้เต็มที่ แต่แน่นอนว่า วางลงทั้งสองมือดีที่สุด ไม่ต้องถือไว้ เพราะอาจเหนื่ อ ย ฟ รี

ความเ ค รี ย ดหลายอย่างในชีวิตคนเรา มักเ ค รี ย ดฟรี คือ คิดไปเอง พรุ่งนี้เช้าลองตื่นขึ้นมา

แล้วคว้ากล่องทิชชูหัวเตียงมาถือไว้ จะใช้มือซ้าย หรือมือขวาก็ได้ต ามสบาย แล้วตั้งปณิธานว่า

จะถือไปทั้งวันจนกว่าอาทิตย์ตกดิน เลือ อ กทำวันอาทิตย์ที่มั่นใจว่าอยู่บ้านทั้งวัน จะได้ไม่ต้องออ อ กไปทำงาน หรือไปนอ อ กบ้านให้ใครเขาว่าบ้า

ตั้งใจมั่นว่าจะถือ อ กล่องทิชชูไว้ทั้งวันโดยไม่ปล่อยวาง จากนั้นให้ไปห้องน้ำได้ แปรงฟัน ล้างหน้า ทำธุระส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว แต่งตัว ด้วยมือเดียว

เพราะอีกมือแบกก้อนความเ ค รี ย ดเอาไว้เสียแล้ว จะได้รู้ว่าชีวิตลำบากกว่าเดิมมาก อดทนทำไปจนถึงเวลาอาทิตย์ตกดิน

จะได้ฝึกความอดทนไปในตัวเป็นทุ กข์ ลองออ อ กนอ อ กบ้านไปให้คนเห็นก็ได้ จะได้รู้ว่าเวลาเราเ ค รี ย ดออ อ กนอ อ กบ้านให้คนเห็นมันเสียฟอร์มขนาดไหน

ถึงว่าเ ค รี ย ดอย่างไร ก็ให้พย าย ามยิ้มออ อ กนอ อ กบ้าน ยกเว้นว่า ไม่ถือสาเรื่องเสียฟอร์มก็แล้วไป

เมื่อถึงเวลาค่ำจึงวางลง จะได้รู้ว่า เหนื่อยฟรีเป็นอย่างไร จะเห็นว่า หากเราไม่ถืออะไร ชีวิตง่ายกว่ากันมาก

อย่างไรก็ต าม การปล่อยวางไม่ใช่ของง่าย แต่ถ้าจะถือ จงถือให้ดี อย่าให้เสียสมดุล อย่าหกล้ม

อดทนต่อน้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้นทุกขณะ ต่อให้เป็นกล่องทิชชูที่เบาโหวง แต่ถ้าถือทั้งวัน ถึงตอนเย็นย่อมรู้สึกหนักกว่าตอนเช้าแน่ ๆ

การปล่อยวาง ควรทำเมื่อแก้ปัญ หาไม่ได้แล้ว มิใช่เอะอะ อะไรก็ปล่อยวางลูกเดียว แบบนั้นเขาเรียกคนไม่รับผิดชอบ

ถ้ามั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้ว ถือต่อไปเรามีแต่ต้อง ต า ย กับ ต า ย ลูกเดียว ก็ต้องรู้จักตัดใจวาง

แต่การวางให้เหมาะสมคือ วางเฉพาะเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องไหนสำคัญก็ต้องสู้สุดฤทธิ์ ดังนั้นเราควรแยกแยะให้ออ อ กว่า เรื่องไหนควรปล่อย และเรื่องไหนไม่ควรปล่อย

ขอบคุณที่มา goodlifeupdate