อย่ าเอาเปรียบเขาเลย เขาช่ว ยคุณเพร าะความเห็นใจ

คนที่ชอบจ่ายเงินก่อน ไม่ใช่เพร าะเขาอวดว่ามีเงินมาก แต่เป็นเพร าะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าราค่าอาหาร

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คนอื่นมากกว่า ไม่ใช่เพราะเขา โ ง่ แต่เป็นเพร าะเขารู้จักแบ่งปัน คนที่ทำงานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพร าะเขายอม แต่เป็นเพร าะเขามีความผิดชอบในหน้ าที่

คนที่ยอมขอโ ท ษก่อนเวลาท ะเล าะกันไม่ใช่เพร าะเขาผิ ด แต่เป็นเพร าะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่

คนที่ยอมช่ว ยเหลือคุณไม่ใช่เพร าะเขาหวังอะไรตอบแทน แต่เป็นเพร าะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้ คนอื่นช่ว ยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ แต่คนที่ไม่ช่ว ยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา

บางคนแสดงท่าทาง โ ก ร ธ ที่คนอื่นไม่ยอมให้ยื มเงินทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ โ ก ร ธ แ ค้ น เขาเลย คนบางคนกลับทำตัวฉล าดยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายต าของผู้คน

3 สิ่งที่น่าเสีย ดายที่สุด หากเกิดเป็นคนแล้วไม่รู้จัก

1 ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ให้ความสำคัญเรา บางคนทำดีกับคนไกลตัว ทำ ชั่ ว กับคนใกล้ชิด แน่นอนว่าทุกคนต้องการเป็นที่ยอมรับ แต่ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเพื่อเอาใจคนอื่นไปซะหมด แคร์คนที่ควรแคร์ ใส่ใจคนใกล้ตัวให้มากๆจะดีกว่า

2 ทำตัว เ เ ย่ ๆ กับคนที่ทำดีกับคุณ การทำตัว เ เ ย่ ๆ หรือ เอาเปรียบคนที่ดีกับคุณ นั่นไม่เรียกว่าฉล าด แต่เรียกว่า ฉ ว ย โอกาส

เพร าะเขาหยิบยื่นความจริงใจให้ แต่คุณกำลัง ทำล าย มันด้วยความเห้น เ เ ก่ ตัว สุดท้ายจะไม่เหลือใครที่จริงใจรอบตัวคุณ

3 ไม่รู้จักกล่ าวขอโท ษ ไม่ว่าจะ ถูก หรือ ผิ ด หากไม่ใช่เรื่อง ร้ า ย แ ร ง อะไร อ ภั ยให้ก็ควรอ ภั ย อย่ าได้ถือ โ ท ษ โ ก ร ธ ใครนาน

ไม่มีใครเกิดมาเพื่อทำต ามความต้องการของคนอื่น ถ้าต้อง โ ก ร ธ ทุกคนที่ขั ดใจ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร

สิ่งที่คุณจะ เ สี ย ดาย ที่สุด นั่นคือ รักคนอื่นมากกว่าตัวเอง หาเศรษฐีลีกาซิงกล่ าวว่า ยืมอะไรย ากที่สุด ยืมเงิน คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้

หากคุณมีวาสนาได้พบเจอ ต้องอย่ าเอาเปรียบเขา ตอนที่คุณ ลำ บาก แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพ ยุ งคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพร าะเขามีเงินมาก แต่เพร าะน้ำใจของเขา ที่ช่วยดึงคุณให้ขึ้นจากหุบ เหวของความ ลำ บาก

ที่ให้คุณยืมนั้นไม่ใช่เงินแต่มันคือ ความเชื่อใจ ความไว้ใจ เพร าะเชื่ อในศักยภาพของคุณ ว่าเมื่อคุณผ่านพ้นความ ลำ บ าก มาได้ คุณจะตอบแทนน้ำใจเขาคืน ด้วยการคืนเงินที่ยืมไป

คนยืมเงินอย่ าได้ เห ยี ย บ ย่ำ คำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มา ด้วยคำว่า เสียสั จ จ ะ เพร าะมันคือ การ ล้ ม ละล าย ที่ ส า หั ส ที่สุดในชีวิตคนเรา

เงินทอง แค่ของนอกกาย หาเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้ มิตรสห ายที่จริงใจคือทรัพย์สมบั ติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต

ขอบคุณที่มา bitcoretech