บุญคุณต้องทดแทน ลู กที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ ถือว่าเป็นคนมีบุญที่สุดแล้ว

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต

และเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคมสิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่

นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ดูแลแทนพ่อแม่ โดยการตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.หากท่านมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่าน และคอยดูแลท่านเมื่อท่านแก่ชรา และคอยเอาใจใส่ท่าน ช่วยเหลือท่านยามท่านเจ็บป่วยแลไม่ไหว

2.หากท่านล่วงลับไปแล้ว ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

คราวนี้ใครหากทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็นอย่างมากหากเทียบกับพระคุณที่มีต่อเราฉะนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูกตเวทีและสมองพระคุณทั้งหมดนี้โดยจะต้องมีการกระทำดังกล่าวนี้

-ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

-ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

-ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

-ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

วันนี้เราจึงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอาสิสงของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา

เพื่อให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มี 13 ประการ ดังนี้

1.ทำให้มีความอดทน

2.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4.ทำให้พ้นทุกข์ได้

5.ทำให้พ้นภัยได้

6.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

7.ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

8.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

9.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

11.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12.ทำให้มีความสุข

13.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา

รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน

เรียบเรียงโดย : ให้ความรู้.คอม