อุตุประก าศวันนี้พายุกระหน่ำ

สภาพอากาศวันนี้(3 ก.ค.65) นา งส าวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3 กรกฎาค ม 2565 เวล า 05.00 น.

เรื่อง คลื่นลมแร งบริเว ณทะเลอันดามันตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กรกฎาค ม 2565)

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้ างแ รง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้คลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแ รง

โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนบริเว ณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65 นี้ไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาค ม พ.ศ. 2565 เวล า 05.00 น.

ประกาศกรมอุตุฯฉบับ 1 คลื่นลมแร งบริเว ณทะเลอันดามันตอนบน

ขอบคุณข้อมูล thansettakij