คุณชอบพระอาทิตย์ด วงไหนมากที่สุด

ถ้าคุณเลือกดว งอาทิตย์ ด วงที่ 1

คุณเป็นคนไม่ค่อยพูด มักเป็นฝ่ายนั่งฟังคนอื่นพูดมากกว่า จึงทำให้เพื่อนๆ

ชอบนิสัยของคุณและมักจะระบ ายความในใจให้คุณฟังอยู่ประจำ

คุณชอบเตรียมวางแผนในเรื่องต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเสมอ

แต่บ างครั้งก็ไม่สามารถทำตามแผนการที่วางแผนไว้ได้ หากยึดมั่นตามแผนการเกิน

ไปกลับจะเป็นผลเสียมากกว่า ดังนั้นคุณไม่ควรหักโหมจนเกินไป ทำเท่าที่คุณสามารถทำได้

คุณเป็นคนใจดี ไม่ชอบทะเล าะหรือหาเรื่องกับใครก่อน

หากไม่มีความจำเป็น คุณสามารถระงับสติ

อารมณ์ได้อย่ างดีเยี่ยม ส่วนมากมักเป็นกรรมการห้าม

คนอื่นที่เขาทะเล าะกันมากกว่าที่จะไปหาเรื่องทะเล าะกับใครๆ

คุณเป็นคนมีเหตุผล เมื่อโกรธให้ใครแล้วย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับความโกรธเสมอ

ถ้าคุณเลือกด วงอาทิตย์ ดว งที่ 2

เป็นคนมีเอกลักษณ์ในการพูด มีความสามารถพิเศษในการเจรจาพูดคุย

เวล าพูดชอบออกท่าทางประกอบ ทำให้เพื่อนๆ

เข้าใจและคล้อยตามไปด้วยดึงดูดความสนใจผู้คนได้ดี

คุณเป็นคนคิดใหม่ทำใหม่อยู่เรื่อยๆ มักเปลี่ยนใจได้รวดเร็ว

ความขยันมักขึ้นกับอารมณ์ของคุณเพร าะ

คุณมักมีนิสัยที่เปลี่ยนใจง่าย ดังนั้น ผลการสอบที่ออกมามัก

ขึ้นกับอารมณ์ของคุณตอนช่วงที่ดูตำร าก่อนสอบเสมอ

คุณเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว เวล าโกรธหรือไม่พอใจให้ใคร

ไม่จำเป็นต้องให้ใครมายุ คุณมีความสามารถเฉพาะตัว

ไม่เห็นแก่หน้าใคร สามารถด่าได้ทุกคำทุกภาษาที่มีในโลกนี้

ใครที่ทะเล าะกับคุณถือว่าซวยมากๆ

ถ้าคุณเลือกดว งอาทิตย์ ดว งที่ 3

คุณชอบคุยเรื่องที่ทำให้คุณเป็นจุดเด่นขึ้นมา แต่ไม่ใช่เป็นคนขี้โม้นะ

บ างทีคุณก็เงียบและเป็นฝ่ายนั่งฟังเหมือนกัน คนเป็นคนฉล าด

มีความจำเป็นเยี่ยม แต่จะขี้เกียจอ่ า นหนังสือ ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น

ชอบอ่ า นหรือติวข้อสอบอย่ างจริงจังเฉพาะช่วงใกล้สอบ

หากใครมาทะเล าะกับคุณ คนๆ นั้นถือว่าซวยจริงๆ เพร าะคุณเป็นคุณเถียงแบบไม่ถอย

ไม่ยอมใครง่ายๆ จะแพ้หรือช นะไม่รู้ แต่คุณสู้ไม่ถอยจนกว่าจะรู้ผล

ลักษณะเป็นคนหัวแข็งหน่อยนะ เพล าๆ ไว้บ้ าง

คุณเป็นคนมีเหตุผล มักโกรธหรือไม่พอใจง่ายๆ แต่หากคุณโกรธให้ใครล้วนแต่มีเหตุผล

ถ้าคุณเลือกดว งอาทิตย์ ด วงที่ 4

เป็นคนที่พูดเก่ง คุยเก่ง เป็นคนชอบพูดมักกว่าชอบฟัง คุณคุยได้ทุกเรื่องขอให้มีคนเปิ ดประเด็น

ไม่ชอบทะเล าะ เกะกะระร านกับใครก่อน

ไม่ชอบไปวุ่นวายกับใคร หากเขาไม่เข้ามาวุ่นวายกับคุณก่อน

คุณเป็นคนสุขุมเยือกเย็น เวล าที่คุณไม่พอใจใครคุณจะไม่ค่อยพูด

แต่มักใช้สายตาในการทะเล าะมากกว่าการพูดด้วยความโกรธ

เป็นคนคิดมาก จำง่ายแต่ลืมย ากในเรื่องที่ทำให้คุณเ จ็ บ ป ว ดใจ

ยอมรับไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้คุณต้องเสียใจ

คุณจะเฝ้าครุ่นคิดถึงสาเหตุที่ทำให้คุณเสียใจตลอดเวล า

และคุณจะไม่สามารถทำใจได้จนกว่าคุณจะยอมรับในเรื่องนั้น

คนอย่ างคุณเนี่ยลองโกรธให้ใครแล้วหายย ากจริง เข้าลักษณะโกรธง่ายหายช้า

ย ากจะหาวิธีทำให้คุณหายโกรธได้ นอกจากปล่อยให้เวล าผ่านไป

หรือปล่อยให้อยู่คนเดียว อารมณ์โกรธของคุณก็จะคล ายหายไป