พายุโซนร้อนปกคลุมทั่วไทย

กรมอุตุนิยมวิทย า เตือนฉบับ 10 พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบ า” ร่องมรสุมปะทะเข้าไทย

ส่งผลทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น เช็ก 38 จังหวัดรับมืออิทธิพล ทะเลคลื่นสูง 3 เมตร

เมื่อเวล า 05.00 น.ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 กรมอุตุนิยมวิทย า

ออกประกาศ พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบ า”

(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 10 เมื่อเวล า 04.00 น.ของวันนี้

พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบ า” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กล างอยู่ที่ละติจูด 20.5 องศาเหนือ

ลองจิจูด 111.9 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 17 กม./ชม.

ค าดว่าในช่วงวันที่ 2–3 กรกฎาคม 2565 จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้

โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

อนึ่ง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศล าวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง

ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบ างแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเวณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 กรกฎาค า 2565