เตื อนพื้นที่เสี่ ยงเจอฝนหนัก

กรมอุตุฯเตือน อิทธิพลจากมรสุมพัด

ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณประเทศ

ลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน

ส่งผลให้แทบทุกภาค รวมกทม.วันนี้มีฝนฟ้าคะนอง-ตกหนักร้อยละ 60-70

ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแร งบ างแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า

ลักษณะอากาศทั่วไป

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ

ปกคลุมบริเว ณประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน

ในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคกล างตอนล่าง

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก

ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนัก

กับมีลมกระโชกแร งบ างแห่ง บริเว ณภาคกล างรวมทั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก

และภาคใต้ ขอให้ประชาช นระมั ดระวั ง

อันตร ายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแ รงไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณ

ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณ

ดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมั ดระวั งบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้