คุณช อบนกคู่ไหนบอกถึงด้ านลึ กคุณได้

1. เลือกคู่แรก

คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านสูง ทั้งยังมีคุณธรรม

รักความถูกต้อง แต่ก็ค่อนข้างเจ้าระเบียบ

คุณมักจะชอบหาความรู้ใหม่ๆ

เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

เป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น

แต่หากมีใครต้องการความช่วยเหลือ

คุณก็พร้อมที่จะทำเต็มที่ด้วยความเต็มใจ

2. เลือกคู่ที่สอง

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเฟอร์เฟ็กต์ในระดับหนึ่งเลยล่ะ

ทั้งฉล าดหลักแหลม ไอเดียดีเป็นหนึ่ง เป็นคนที่โดดเด่นอยู่เสมอ

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร

มีเป้าหมายที่ชัดเจน และเต็มที่กับทุกอย่ าง

พลังล้นเหลือพร้อมที่จะทำทุกอย่ างให้สำเร็จ จึงทำให้ใครๆ

ก็ชื่นชมในตัวคุณ เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง

3. เลือกคู่ที่สาม

คุณเป็นคนชอบคิดชอบวางแผน มีความรอบ

รู้ในเรื่องต่างๆ มีความคิดสร้ างสรรค์ที่โดดเด่น

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่ างชาญฉล าด

แต่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครมากนัก ชอบที่จะใช้ความคิดคนเดียวมากกว่า

บอกไว้เลยว่า ถ้ามีใครสักคนที่จะพย าย าม

เปลี่ยนความคิดของคุณ หรือโน้มน้าวด้วยวิธีใดก็ตามแต่

ถือว่าย ากมาก เพร าะคุณเป็นคนมี

ความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆ เลยล่ะ

4. เลือกคู่ที่สี่

คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก

ทำทุกอย่ างเต็มที่ ค่อนข้างสันโดษและรักอิสระ

แต่ถ้าคุณให้ใจใครแล้วก็พร้อมที่จะทุ่ม

ให้ไม่อั้น ไม่ว่าจะเพื่อนฝูงหรือคนรัก

คุณก็เต็มที่ด้วยเสมอ มีความเป็นนักสู้

อยู่ในตัวเอง กล้ าคิด กล้ าทำ และกล้ าเสี่ ยง