ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (24 พ.ค. 65) ตามข้อมูลจาก

ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊สโซฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 42.95 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 42.68 บ าท

ด้านร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซล B10

จำหน่ายที่ร าค า 31.94 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 31.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7)

อยู่ที่ 40.36 บ าท สำหรับร าค าน้ำมัน

วันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 08.58 น.ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.95 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 42.68 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 41.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 35.84 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 40.36 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก

บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า ณ

http://www.dreamstime.com/-image9577187

สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ร าค า

ข้างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่

กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.