มาแล้วเ ลขเ ด็ดต าทอง งิ้วร าย

วันที่ 12 พ.ค.2565 ที่วัดสว่ างอารมณ์ แคแถว ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผู้สื่อข่าวร ายงานบรรยาก าศใกล้วันออกสลากกินแบ่งรั ฐบ าลประจำวันที่ 16 พ.ค.2565

ว่า มีประชาช นและนักหาเลขเดินทางมากร าบไห ว้ขอพร โดยเฉพ าะที่

ต าทอง งิ้วราย ซึ่งมีอ่ างน้ำมนต์หยดน้ำต าเทียนอยู่ภายในอ่างตั้งอยู่ด้านหน้ า

โดยนักหาเลขจะให้ความเชื่อถือมากเป็นพิเศษ ถึงขนาดมีคำร่ำลือกันว่า

หากมาที่วัดสว่างอ ารมณ์แล้วไม่ได้มากราบไหว้ขอพรและดูหยดน้ำต าเทียนในอ่างน้ำมนต์ เหมือนมาไม่ถึงวัดสว่ างอารมณ์

นายปิติ (ขอสงวนน ามสกุล) อายุ 37 ปี ชาวจ.ราชบุรี เป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ตาทอง งิ้วร าย

และเคยได้พรกับต าทองมาแล้วหลายครั้ง โดยนำหยดน้ำต าเทียนในอ่ างน้ำมนต์ไปดูเป็นเลขนำไปซื้อลอตเตอรี่ กล่าวว่า

ครั้งนี้ตั้งใจมาขอพรเพร าะใก ล้วันเกิ ด ตนเกิ ดปี 2528 ในเดือน พ.ค. ปี 2565 นี้จะครบรอบ 36 เข้า 37 ปีเต็ม

เมื่อมาดูหยดน้ำต าเทียนในอ่างน้ำมนต์ ได้ตั้งจิตเพ่งมองหยดน้ำต าเทียนในอ่างน้ำมนต์เห็นเป็นเลข 717-16 จึงลงมาที่แผงข ายล๊อตเตอรี่

นายปิติ กล่ าวต่อว่า ปร ากฏว่า เลขขึ้นที่แผงตามที่ตาเห็นเป็นเลข 717 และ 16 หนำซ้ำยังมีเลขกำลังวันด้วย

เป็นเลข 9-3-7 ตรงกับเลขอายุของตน โดยจะนำตัวเลขที่ได้มานี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ หากถูกจะนำสิ่งของมาถว ายแ ก้บนให้ต าทอง งิ้วร าย

ขณะเดียวกันต ามแผงสลากกินแบ่งรั ฐบ าลที่ตั้งในวัด ได้ติดหมายเลขเผื่อเป็นทางเลือก

ให้นักหาเลขได้เลือกหาซื้อกัน โดยมีการเขียนป้ายติดไว้พร้อมภาพถ่ ายหยดน้ำต าเทียน

และเลขกำลังวันที่ออก สำหรับเล ขที่เขียนติดไว้ตามแผง เลขอ่างน้ำมนต์

ต าทองงิ้วร าย เป็นเลข 717-16 ส่วนเลขกำลังวันจันทร์ เป็นเลข 9-3-7

อย่ างไรก็ต าม สำหรับใครที่ชอบเลข ต าทอง งิ้ว ร าย สามารถซื้อตามกันได้เลย