7 วิธีปฏิเสธเพื่ อนขอยื มเงิ น

7 วิธีปฏิเสธเพื่อนขอยืมเงิ น บอกปัดยังไงดี ไม่ให้เสี ยน้ำใจ

โดนขอยืมเงิ นบ่อย ๆ ไม่รู้จะบอกปัดยังไงดี ลำบ ากใจมาก ๆ มาดู 7 วิธีปฏิเสธเวล า

โดนเพื่อน–คนรู้จักขอยืมเ งิน ให้ถนอมน้ำใจที่สุด

เคยเจอกันไหมเวล าที่เพื่อน ๆ ญาติ ๆ หรือคนรู้จัก ชอบมาขอยืมเงิ น แต่ไม่รู้จะบอกปัดยังไงดี ยิ่งเรื่องเ งิน ๆ ทอง ๆ

ที่ไม่เข้าใครออกใคร ทำความสัมพันธ์พังมานักต่อนักแล้ว แถมตัวเองก็ใช่ว่าจะมีเงิ นเหลือเฟือ ว่าแต่จะปฏิเสธยังไงดีล่ะ

ไม่ให้เสี ยน้ำใจ ยังคงรักษามิตรภาพดี ๆ ต่อกันเหมือนเดิม วันนี้ กระปุกดอทคอม

จึงมีเคล็ดลับดี ๆ ในการแก้ปัญ หาเรื่องนี้มาฝากกัน

1. เสนอทางออกอื่น ๆ ให้แทน

เป็นวิธีแรก ๆ ที่เร าส ามารถแนะนำคนที่มาขอยืมเงิ นได้ ด้วยการหาทางออกเพื่อแก้ปัญ หาทางการเงิ นแบบอื่น ๆ

ให้แทน โดยที่เร าไม่ต้องเดือดร้อน เช่ น แนะนำให้ไปยืมคนอื่น ชี้ช่องทางหาร ายได้เสริม แนะแนวทางขอสินเชื่ ออื่น ๆ

จากธนาคาร เป็นต้น เพื่อเป็นการปฏิเสธแบบเนียน ๆ และอย่ างน้อยก็อาจจะเป็นตัวช่วยให้เขาพ้นจากปัญ หาได้

2. ขอเวล าตัดสินใจสักพัก

การตัดสินใจให้ใครยืมเงิ น ไม่ควรที่จะตอบตกลงทันทีอยู่แล้ว เพร าะเร าจะได้กลับมาคิดดูดี ๆ ก่อนว่าสมควรให้ยืมหรือไม่

อีกทั้งยังมีเวล าไปเช็ กให้แน่ใจด้วยว่าเขาเดือดร้อนจริงไหม ไม่ใช่มาหลอกเอาเ งินเร าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือติดพนัน ดังนั้น

การตอบไปก่อนว่า “ขอเวล าตัดสินใจสักพักก่อนนะ“ เท่านี้ก็น่าจะเซฟตัวเองได้พอสมควร

3. ช่วงนี้ไม่มีเงิ นเหมือนกัน

ตอบชัด ๆ ไปเลยว่า “ช่วงนี้ไม่มีเงิ นเหมือนกัน“ ก็เป็นทางออกที่ดี และทำให้เร าพ้นจากการถูกตามตื๊อได้

ซึ่งอาจจะยกเห ตุผลต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญ หาทางการเงิ นของเร าในช่วงนี้ ว่ามีภาระอะไร ต้องใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน

บ างทีอาจจำเป็นต้องดึงดร าม่าสักหน่อย แต่อย่ าเว่อร์เกินไปล่ะ

เมื่อเขาเห็นว่าเร าเองก็เครียดเรื่องการเงิ นเหมือนกัน สุดท้ายก็คงเลิกร าไปเอง

4. มีแผนต้องใช้เงิ นก้อนใหญ่ในอนาคต

หากคนที่มายืมเงิ น รู้ว่าเร าพอมีเงิ นเก็บเหลืออยู่บ้ าง เลยมาขอยืมไปหมุนก่อน การตอบไปว่าไม่มีเงิ นให้ยืม

ก็ดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เพร าะฉะนั้น อาจจะตอบไปว่าตอนนี้มีเงิ นก็จริง แต่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในอนาคต เช่ น

ซื้อบ้ าน ซื้อรถ ทำธุรกิจ ค่าเทอมลูก ฯลฯ ถ้าให้ยืมไปตอนนี้ เงิ นก็จะไม่พอ เชื่ อว่าเห ตุผลนี้เพื่อน ๆ น่าจะเข้าใจได้

5. นำเงิ นที่มีไปลงทุนหมดแล้ว

เงิ นเก็บที่มีนำไปลงทุน ซื้อหุ้น ซื้อกองทุนรวม หรือฝากประจำไปแล้ว เลยไม่ส ามารถจะถอนออกมาให้ยืมตอนนี้ได้หรอก

ก็เป็นคำตอบที่ดีและถนอมน้ำใจได้ ซึ่งร้อยทั้งร้อยพอได้ยินแบบนี้ คงไม่มีใครยังดึงดัน บอกให้เร าไปปิดบัญชี ขายหุ้น

ถอนเงิ นออกมาให้ยืมหรอก เพร าะถ้ายังทำแบบนั้น ตัวเร าเองต้องกลับมาคิดแล้วล่ะว่าจะเลือกคบคนแบบนี้ต่อไปหรือเปล่ า

6. มีคนอื่นยืมไปแล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลย

อ้างไปเลยว่าพอดีมีคนอื่นยืมไปแล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเหมือนกัน โดยการหยิบเรื่องแบบนี้มาอ้าง

ส าม ารถช่วยตัดบทได้ดีเลยล่ะ อย่ างน้อยก็คงทำให้อีกฝ่ายฉุกคิดขึ้นมาว่า เดือดร้อนถึงขนาดจำเป็นต้องมายืมเงิ นเร า

จริง ๆ ไหม ซึ่งส่วนมากพอรู้แบบนี้ ก็มักจะล้มเลิกความคิดขอยืมเงิ นไปเอง

7. ปฏิเสธไปตรง ๆ อย่ างจริงใจว่าให้ยืมไม่ได้จริง ๆ

เมื่อโดนตามตื๊อมาก ๆ ไม่ยอมเลิกร าสักที ปฏิเสธแบบอ้อม ๆ ซอฟต์ ๆ ไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจ สุดท้ายการเลือกตอบแบบตรง ๆ

ชัดเจนไปเลยว่าให้ยืมไม่ได้ หรือตอนนี้ไม่สะดวกให้ยืมจริง ๆ คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งเชื่ อเลยว่าหล ายคนพอได้รับคำ

ตอบแบบนี้เข้าไป คงเลิกเซ้าซี้ขอยืมเงิ นเร าอีกนานเลย เท่านี้ก็ไม่ต้องมานั่งลำบ ากใจอีกต่อไป